Novine na igralištu NAŠA PRIČA

24. septembra 2020.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: udruženje

Višegodišnji uporani rad Udruženja "Naša priča", što pokriva različite sfere života od ekologije preko sporta, rada sa decom, do organizacije humanitarnih akcija, rezultovao je jednim poklonom koji je nedavno ulepšao…

1 2 3 4 5 »