Uslovi korišćenja

Legal

USLOVI KORIŠĆENJA

Uslovi korišćenja su obavezujući za sve korisnike sajta Srbobrandanas.rs. Korišćenjem nekog sadržaja ili usluge na Srbobrandanas.rs, smara se da ste upoznati sa ovim Uslovima i da ste saglasni sa njima.

Srbobrandanas.rs ima autorska prava na sve tekstualne, foto, video, audio i druge objavljene sadržaje, osim ako nije izričito drugačije navedeno. Svaki pojedinac, preduzeće ili organizacija može, u celosti ili delom, da preuzima i koristi tekstualne sadržaje i/ili fotografije, pod sledećim Uslovima:

– Internet mediji dužni su da vidljivo navedu izvor i URL koji vodi do teksta ili fotografije, i to neposredno pre ili posle preuzetog teksta i unutar samog posta. Link ne sme da sadrži nofollow odrednicu.

– Štampani mediji dužni su da u prvoj rečenici ili u potpisu preuzetog teksta (ukoliko preuzimaju 200 ili više slovnih znakova) navedu izvor.

– TV i radijski mediji dužni su da u jednoj od prve 3 rečenice jasno navedu izvor.

– Posebne dozvole i odobrenja možete zatražiti na [email protected]

Kršenje ovih Uslova korišćenja smatraće se kršenjem autorskih prava, te podleže zakonskoj odgovornosti.

KOMENTARI

Korisnicima sajta Srbobrandanas.rs je dozvoljeno da komentarišu tekstove u formi komentara ukoliko poštuju sledeće

Uslove:

– U komentarima nije dozvoljeno vređanje dostojanstva ličnosti niti nacionalne, verske, polne, političke ili druge različitosti.

– U komentarima nisu dozvoljeni pozivi na nasilje bilo koje vrste.

– U komentarima nije dozvoljeno objavljivanje informacija za koje korisnik zna da će trećoj strani pričiniti štetu.

– U komentarima nije dozvoljeno objavljivanje ličnih podataka drugih posetioca sajta.

– Sporne komentare možete prijaviti na info(at)srbobrandanas.rs

IZMENE USLOVA KORIŠĆENJA

– Zadržavamo pravo da uslove korišćenja sadržaja sajta i odredbe pravne zaštite izmenimo u bilo kojem trenutku ukoliko procenimo da je to potrebno. Sajt Srbobrandanas.rs neće biti odgovoran za moguće posledice proizašle iz takvih promena. Ukoliko krstarite sajtom, podrazumeva se da ste saglasni sa trenutno važećim uslovima korišćenja. Zbog toga je potrebno da ih pročitate svaki put kada pristupate sajtu.

– Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave promenimo formu i/ili sadržaj bilo kojeg dela ili sajta u celini.

– Zadržavamo pravo da sprečimo pristup ovom sajtu u bilo kom trenutku i bez obaveštenja.

Facebook Komentari