Uređena privredna zona privukla je investitore

Uređena privredna zona privukla je investitore

15. novembra 2023.

Mesto: Nadalj, Novi Sad, Srbobran, Turija

Kategorija: Lokalna samouprava, Privreda

Izgradnjom još jednog prilaznog puta na parceli prema Turiji, privredna zona je opštini Srbobran stvorila mogućnost da postane interesantna ljudima sa slobodnim kapitalom. Danas su se, na pomenutom mestu, predstavnici lokalne i pokrajinske vlasti našli sa dvojicom investitora koji žele da ulažu u Srbobran, kako bi utvrdili da li uslovi zadovoljavaju potrebe budućih pogona i šta je još potrebno uraditi kako bi se počelo sa gradnjom hala.

Uređena privredna zona bila je mesto neformalnog sastanka čiji je domaćin bio predsednik Opštine Srbobran Radivoj Debeljački, zajedno sa načelnicom Opštinske uprave Danijelom Vujačić, dočekao je Pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandra Sofića, i njegovog pomoćnika Radivoja Debeljačkog, a na istom mestu su im se pridružili privrednici, Slaviša Ćirić iz Bačkog Jarka, i Petar Zdjelarić iz Futoga.

Nakon što su prošetali novom asfaltnom saobraćajnicom, koja pored dve trake ima uređene bankine, kanale za odvod atmosverske vode i pešačke staze popločane behatonom sa obe strane, akteri neformalnog sastnka su detaljnije govorili o tome šta je još potrebno napraviti, koji su planovi i šta Srbobranci u budućnosti moge očekivati.

Uređena privredna zona privukla je investitore

“Zahvaljujući sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, u industrijskoj zoni u Srbobranu izrađen je pristupni put do parcela površine četiri hektara. Investitori su već od lokalne samouprave kupili parcele u površini od tri hektara, a preostali hektar je u postupku otuđenja, tako da sa sigurnošću možemo reći da ćemo ovde uskoro imati dinamičnu privrednu proizvodnju u kojoj će biti zaposleni ljudi iz opštine Srbobran. Zato je veoma važno da zajedno sa pokrajinskim i republičkim vlastima radimo na opremanju industrijskih zona, da obezbdimo svu infrastrukturu koja će privući investitore, i zato moramo nastaviti sa ovakvim aktivnostima. Apliciraćemo sa još projekata opremanja industrijskih zona oko Srbobrana koje želimo popuniti nekim novim ulagačima. Dinamika u oblasti privrede je veoma snažna i to je velika i važna promena za našu lokalnu samoupravu”, rekao je Radivoj Debeljački, predsednik Opštine Srbobran.

Sekretar Aleksandar Sofić je kazao da je u 2023. godini Pokrajinska vlada izdvojila više od 500 miliona dinara za opremanje industrijskih zona u Vojvodini. “Ako tim ulaganjima dodamo ona koja su izdvojena iz budžeta lokalnih samouprava, prelazi se suma od 700 miliona dinara. I sledeće godine nastavićemo sa uređenjem ovih zona jer nam je strateško opredeljenje da ih u potpunosti opremimo i stvorimo uslove za dolazak novih investitora kako bi otvorili nova radna mesta. Činjenice dokazuju da radimo konstantno; poredeći 01. jul 2022. i 01. jul 2023. godine u AP Vojvodini imamo više od 14.000 otvorenih radnih mesta, a ako govorimo o opštini Srbobran imamo 200 novih radnih mesta u istom periodu. Nastavkom ovih projekata smanjićemo broj nezaposlenog stanovništva, iako smo situaciji da nam nezaposlenost više nije prioritetan problem, kako je bio pre 10 ili 15 godina, ali nam je veoma važno da dodatno podižemo životni standard građana”, rekao je u Srbobranu Aleksandar Sofić, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Uređena privredna zona privukla je investitore

Sa nekoliko reči su svoje projekte obrazložili i investitori, a prvi je to učinio Slaviša Ćirić, vlasnik i direktor firme Scan Metals iz Bačkog Jarka. “Naša firma bavi se otkupom i preradom sekundarnih sirovina, delimično, izvozom i uvozom, a zainteresovani smo za kupovinu industrijskog zemljišta u cilju povećanja kapaciteta. Želimo da izgradimo hale i radne magacine u kojima će se vršiti tretman elektronskog i električnog otpada. U prvom trenutku otvorićemo 10 do 15 radnih mesta, a zatim povećavati taj broj sa rastom na tržištu”, pojasnio je svoje namere Slaviša Ćirić.

Vlasnik firme Procesing iz Futoga, Petar Zdjelarić, čiji se pogoni bave održavanjem i proizvodnjom mašinskih elemenata, kao i održavanjem rotacionih mašina, koja, inače, jedina u ovom delu Evrope rasplaže i sa linijom za “hladno kovanje”, ima nameru da celokupnu proizvodnju preseli u Srbobran.

“Naš glavni zahtev je priključak za gas, bez njega proizvodnja ne može da funkcioniše, a za šta sam dobio uveravanja da će biti obezbeđen u prihvatljivom roku. Plan je da izgradimo četiri do pet hala, jer procesi koji čine našu prozvodnju moraju biti odvojeni, svaki u zasebnom postrojenju, kao što su termička obrada materijala, linija za hladno kovanje i liniju za zaštitu. Te tri hale moramo graditi u startu. Biće nam potrebna radna snaga, posebno bravari i drugi radnici tehničke struke i logično je da oni budu odavde. Priroda proizvodnje je takva da traži maksimalnu automatizaciju, ali bez ljudi ne može, taman samo da dežuraju, ali opet u trosmenskom ili četvorosmenskom radu. Ove godine ide izrada dokumentacije a onda je potrebno graditi halu po halu i premeštati proizvodnju u Srbobran”, obrazložio je Zdjelarić.

Facebook Komentari