Realizovana terenska poseta besplatne pravne pomoći

22. novembra 2019.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: Edukacija, Lokalna samouprava

Skupštinska sala opštine Srbobran bila je danas mesto održavanja sastanka pod nazivom “Pružanje pravne pomoći i informacija neophodnih za zaštitu i ostvarivanje prava interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika”, na kom su pravnici iz Kancelarije besplatne pravne pomoći iz Beograda, pružali svoje savete građanima Srbobrana koji imaju potrebe za njihovim uslugama.

Sastanak je otvorila Nada Šarčev, opštinski poverenik Komesarijata za izbegla i prognama lica, koja je najavila goste iz Beograda. Vladimir Mojsilović, Stariji pravni savetnik, i Mia Fukuda Sofijanić, Mlađi pravni savetnik, bili su govornici koji su tridesetak okupljenih građana upoznali sa svojim radom, a zatim sa njima obavili i pojedinačne razgovore u kojima su ponudili svoju besplatnu pravnu pomoć, u rešavanju problema koji muče naše sugrađane.

Nada Šarčev je najavila da će lokalna kancelarijata komesarijata ući i u regionalni podprojekat 9 Saveta Evrope, u kom će biti podeljeno 15 kuća, za koje će izbegli moći da konkurišu, a u najavi su i 3 montažne kuće, pored 3 koje su prethodno dobijene. Do sad je 108 porodica sa prostora opštine Srbobran dobilo građevinski materijal za obnovu starih kuća, a podeljeno je 52 kuće, i 6 montažnih, dok je 50 porodica ekonomski osnaženo, što je po rečima poverenice, ukupne vrednosti preko 1 milion eura različitih donacija.

“Danas smo u Srbobranu realizovali jednu od terenskih poseta projekta Besplatne pravne pomoći, te smo iskoristili priliku da u zajedničkoj organizaciji sa poverenikom za izbegla i prognama lica, organizujemo oficijalni deo u kojem bi smo prezentovali naš rad i približili ga kategorijama građana koje mi zastupamo. Nakon tog oficijalnog dela sledi i deo u kom imamo pojedinačne sastanke sa svakim od korisnika, gde ćemo razmotriti konkretne pravne probleme. Kako sam saznao većina ljudi u Srbobranu su povratnici po sporazumu o readmisiji, ali postoje i osobe koje su izbeglice i interno raseljeni, i svi oni imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć. Naša pomoć uključuje pravne savete, prave informacije, pisanje potrebnih pravnih podnesaka, kao i pružanje najvišeg nivoa pravne pomoći, a to je zastupanje u pravnim postupcima. Različite kategorije korisnika određuju i neke pretežne pravne probleme. Povratnici po sporazumu o readmisiji su najdominantrija kategorija, njihovi problemi su uglavnom statusne prirode, što povlači neke druge probleme, kao pravo na zdravstvenu zaštitu, socijalno osiguranje, lična dokumenta upis dece u škole itd”, rekao je pravnik iz tima Besplatne pravne pomoći iz Beograda, advokat Vladimir Mojsilović.

Facebook Komentari