Pokrajina privrednicima nudi velike iznose bespovratnih sredstava

01. marta 2019.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: konkurs, Privreda, Zapošljavanje

Pred vojvođanskim privrednicima nalaze se dva nova i vrlo zanimljiva konkursa za dodelu bespovratnih sredstava, a njih raspisuje sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

U želji da podržati privredni razvoj AP Vojvodine, sekretarijat nudi:

  1. KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA KUPOVINU OPREME
  2. KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA OTVARANjE NOVIH RADNIH MESTA

Predmet prvog konkursa je kupovina nove opreme neophodne za realizaciju investicionog projekta, odnosno za početak, unapređenje ili povećanje obima proizvodnje čija neto nabavna vrednost ne može biti niža od 4.000.000,00 dinara bez uračunatog PDV-a, zavisnih troškova nabavke, troškova montaže, puštanja u rad, troškova obuke za korišćenje, troškova carinjenja i drugih zavisnih troškova. Oprema za čiju kupovinu se bespovratna sredstva odobravaju mora da bude nova.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po Konkursu je 150.000.000,00 dinara. Korisnici bespovratnih sredstava su privredna društva čije se mesto registracije, odnosno registrovana poslovna jedinica nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine i koja realizuju investicioni projekat na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine, a koja su u 2017. godini ostvarila poslovne prihode u visini do 800.000.000,00 dinara i koja se pre početka realizacije investicionog projekta prijave za dodelu bespovratnih sredstava. Korisniku mogu biti dodeljena bespovratna sredstva u visini od 2.000.000,00 dinara do 8.000.000,00 dinara, pri čemu maksimalan iznos ne može biti veći od 50% neto vrednosti opreme.

Konkurs je otvoren do 29. mart 2019. godine.

Cilj drugog konkursa je otvaranje novih radnih mesta u privrednim društvima koja su povezana sa realizacijom novih investicionih projekata na teritoriji AP Vojvodine kojima je predviđeno:

  • otvaranje najmanje 10, a najviše 100 radnih mesta u roku do tri godine od dana podnošenja prijave, za novozaposlene koji će biti u radnom odnosu najmanje narednih 36 meseci kod malih i srednjih privrednih subjekata, odnosno 60 meseci kod velikih privrednih subjekata;
  • ulaganje u materijalnu imovinu u iznosu ne manjem od 50.000 evra, u roku od tri godine od dana donošenja prijave.

Korisniku sredstava koji otvara nova radna mesta, povezana sa realizacijom novog investicionog projekta vrednog najmanje 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, mogu se odobriti bespovratna sredstva u sledećim iznosima: – za projekte koji se realizuju u jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u prvu grupu, odobravaju se sredstva u maksimalnom iznosu do 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu; – za projekte koji se realizuju u jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u drugu grupu, odobravaju se sredstva u maksimalnom iznosu do 4.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu; – za projekte koji se realizuju u jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u treću i četvrtu grupu, odobravaju se sredstva u maksimalnom iznosu do 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

Konkurs je otvoren do 29. mart 2019. godine.

Facebook Komentari