Svetski dan mentalnog zdravlja obeležen u Srbobranu

Svetski dan mentalnog zdravlja obeležen u Srbobranu

11. oktobra 2023.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: Društvo, Zdravlje

Svetski dan mentalnog zdravlja, 10. oktobar, u Srbobranu je obeležen od strane Crvenog krsta, što je bila prilika da se ljudi iz zajednice ujedine oko teme „Mentalno zdravlje je univerzalno ljudsko pravo“, kako bi unapredili znanje, podigli svest i pokrenuli aktivnosti koje promovišu i štite mentalno zdravlje svih ljudi.

Sa stavom da je mentalno zdravlje jedno od osnovnih ljudskih prava, volonteri su na Svetski dan mentalnog zdravlja izašli među građane i sa njima razgovarali o ovoj temi, deleći im štampane edukativne materijale koji imaju za cilj da prošire svest ljudi i otklone i postojeće stigme koje prate temu mentalnog zdravlja.

Pravo na zaštitu od rizika po mentalno zdravlje podpada pod sferu ukupne brige o zdravlju, a čine ga pravo na dostupno, pristupačno, prihvatljivo i kvalitetno dijagnostifikovanje, lečenje i negu, kao i pravo na slobodu, nezavisnost i uključivanje u zajednicu.

Od velikog je značaja za opšte zdravlje, da osoba ima dobro mentalno stanje, što je važno napomenuti jer jedna od osam osoba na svetu živi sa mentalnim zdravstvenim problemima, koji mogu uticati na fizičko zdravlje. Poslednjih decenija registrovana je tendencija povećanja broja pacijenata sa stanjem poremećaja mentalnog zdravlja u Srbiji, pogotovo kod adolescenata i mladih osoba, što ne mora biti alarmantno, već se može pripisati većoj brizi za mentalno zdravlje u društvu, značajnijem prisustvu ove teme u medijima i njenom “izvlačenju na svetlo”, čime se sa nje skida stigma.

Promocija mentalnog, jeste važan deo promocije sveukupnog zdravlja.

“Imamo podatke da na globalnom nivou, svaka osma osoba uzrasta od 10 do 19 godina ima neki mentalni poremećaj, poput depresije i anksioznosti, a procena je da ista stanja pati 5% odraslih i 6% osoba starijih od 60 godina. Samoubistvo je četvrti vodeći uzrok smrti kod mladih uzrasta od 15 do 29 godina.

Sve kad se sagleda, jasno je, da je dobro mentalno zdravlje preduslov i sastavni deo našeg ukupnog zdravlja i blagostanja. Dobro mentalno zdravlje nam omogućava da se nosimo sa izazovima, povežemo se sa drugima i napredujemo tokom celog života, zato se o stanju mentalnog zdravlja mora voditi računa”, poručio je sekretar Crvenog krsta Srbobran, Goran Radovanović.

Promocija mentalnog, jeste važan deo promocije sveukupnog, zdravlja i podrazumeva aktivnosti koje treba da obezbede podržavajuće okruženje za zdrave stilove života. Takođe podrazumeva edukativan rad sa stanovništvom na svim nivoima, počev od najmlađeg uzrasta, kao i podizanje nivoa svesti o važnosti razumevanja problema mentalnog zdravlja i značaja koje ono ima za celokupni razvoj društva.

Facebook Komentari