Konkurs: Bespovratna sredstva za žene koje kupuju nekretninu

29. septembar 2022.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: Konkurs

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova objavio je danas konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za kupovinu nekretnine u cilju unapređenja položaja žena.

Sredstva su namenjena za kupovinu nekretnine, stana ili kuće koji su upisani u Katastar nepokretnosti na teritoriji AP Vojvodine, za šta su opredeljena ukupna sredstva od  40.800.000 dinara. dok odobrena sredstva za kupovinu pojedinačne nekretnine ne mogu preći 1.200.000 dinara. O visini dodeljenih bespovratnih sredstava po svakoj pojedinačnoj prijavi odlučiće Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, na predlog Komisije.

Ciljevi konkursa usmereni su na unapređenje položaja žena i njihovo ekonomsko osnaživanje, prevaailaženje neravnopravnog položaja žena u vlasničkoj strukturi u odnosu na muškarce, rešavanje stambenog pitanja.

Pravo učešća na Konkursu imaju bračne i vanbračne zajednice, kao i jednoroditeljske porodice koje u svom vlasništvu ili suvlasništvu nemaju stambeni prostor. Jednoroditeljskom porodicom se smatra samohrana majka koja se sama stara o detetu zbog toga što je otac deteta preminuo, ili je nepoznat ili lišen roditeljskog prava sudskom odlukom.

Ukoliko vas interesuje da saznate više detalja posetite zvaničnu stranicu sekretarijata i pogledajte KONKURS.

Konkurs je otvoren do 14. novembra 2022. godine.

 

Facebook Komentari