Obeležen je Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima

03. avgusta 2022.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: Društvo

Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima uspostavljen je kao važan podsetnik za celo čovečanstvo, iako je robovlasnički sistem davno ukinut opstao je na crnom tržištu te je obaveza svih organizacija koje se bave napretkom društva da se zajednički izbore i sa ovim reliktom prošlosti.

Crveni krst Srbobran, na inicijativu Crvenog krsta Srbije, sproveo je akciju edukacije građana opštine, prvo mladih ljudi, jer su oni najčešće mete organizovanih grupa koje se bave trgovinom ljudima. Mladi aktivisti CK su prvo razgovarali sa svojim vršnjacima o ovoj temi, skrećući im pažnju na sve situacije u kojima se izlažu riziku i mogu postati žrtve.

Među građanstvom je takođe sprovedena akcija, podeljena je značajna količina edukativnih materijala na ovu temu. Pažnja je naravno najviše usmerena na komunikaciju preko interneta, jer upravo su društvene mreža mesto na kojima sve počinje: četovi, razmena ličnih podataka sa nepoznatima, javljanje na neproverene oglase za posao i dr. Ipak rizik i dalje postoji na ulici, s toga je važno izbegavati bliske kontakte sa nepoznatima i ne ulaziti u vozila i objekte nasamo sa sumnjivim osobama.

Važno je konstantno podizanje svesti o ovom problemu, na lokalnom, ali i globalnom nivou, jer problem je sve prisutan, a broj žrtava je milionski. U pitanju je najperfidniji oblik kriminala koji ima ogroman negativan uticaj na živote žrtava i njihovih porodica, gde neretko, i nakon što ljudi uspeju da se izvuku iz problema, ostaju im trajne psihičke i fizičke posledice.

Najstrašniji podatak je da potencijalni trgovci ljudima mogu biti čak i bračni partneri,članovi porodice, menadžeri salona za masaže, posrednici u nalaženju poslova, vlasnici fabrika i korporacija, i očekivano bande i kriminalne mreže. Žrtve trgovine ljudima mogu biti žene, deca i muškarci prisiljeni, prevareni ili navedeni na prostituciju, kao i bilo koji drugi oblik rada ili usluga u kućama ili na farmama prisiljeni da rade protiv svoje volje. Prema podacima Ujedinjenih nacija oko 600.000 osoba svake godine se nađe u lancu trgovine ljudima.

Borba protiv trgovine ljudima nije odgovornost samo organa vlasti. Svako može da pomogne rešavanju ovog zločina tako što će pokrenuti lavinu malih, ali značajnih akcija koje pružaju nadu i pomoć, što i jeste poruka Crvenog krsta. To nije problem žrtava, policije i pravosudnog sistema, već je problem celokupnog društva.

Facebook Komentari