Opštinski Štab ukinuo protivepidemiološke mere

14. marta 2022.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: Lokalna samouprava

Štab za vanredne situacije opštine Srbobran je na telefonskoj sednici održanoj 14. marta doneo odluku kojom do sad postavljene mere, s ciljem suzbijanja virusa COVID-19, prestaju da važe.
  • Ovom naredbom prestaju da važe sve naredbe koje je Štab za vanredne situacije opštine Srbobran doneo o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19.
  • Ovom naredbom prestaju da važe sve naredbe koje je Štab za vanredne situacije opštine Srbobran doneo o zabrani okupljanja u na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru.
    Nošenje maski u zatvorenom prostoru je preporuka, a ne obaveza.
  • Lica kod kojih je testiranjem utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, upućuju se u kućnu izolaciju sa zdravstvenim nadzorom na akutno respiratorno oboljenje izazvano virusom SARS-CoV-2 u trajanju od sedam dana, a izolacija se prekida bez testiranja.
  • Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona: Tatjana Simin 062 815 4847-

Komandant Štaba za vanredne situacije opštine Srbobran, Radivoj Debeljački.

Facebook Komentari