Dr Gazepov: Apelujem na građane da se vakcinišu, posebno zdravstveni i prosvetni radnici.

10. septembra 2021.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: Zdravlje

„Samo zahvaljujući vakcinama iskorenjene su mnoge opake bolesti, bolesti koje se u prošlosti uništavale gradove i regije. Samo vakcinacijom i vakcinama kojim raspolažemo, možemo pobediti COVID 19, bolest koja danas preti našim životima i menja na gore našu svakodnevicu; to moramo zaustaviti“, upozorio je javnost dr Ilija Gazepov, prvi čovek Društva za borbu protiv šećerne bolesti „Plavi krug“, koje je u korist svih građana sve svoje resurse i ljudstvo uključilo u akciju vakcinacije. U prostorijama ovog društva, u ulici Sonje Marinković 18a, svakodnevno se vrši imunizacija i akcija će trajati dok i poslednji stanovnik opštine Srbobran ne pokaže želju da se vakciniše.

„I dan danas redovnim vakcinacijama držimo pod kontrolom mnoga obolenja i sprečavamo ih da ostave trajne posledice po ljudski organizam. Pandemije ili epidemije predstavljaju veliki problem, ne samo medicinsko – zdravstveni, već i socijalni, ekonomski, problem koji utiče na celo društvo. Sada smo svedoci da zbog COVID 19 imamo u velikoj meri zaustavljen normalan život. Posledice su velike, ne samo kroz patnju i bolesti građana, već imamo degradaciju svih segmenata ljudskog života, svih njegovih sfera, a pre svega zdravstva, školstva, ekonomije, kulture. Kada je u pitanju zdravstveni sistem koji kod epidemija trpi enormni pritisak, uvek se događa da u tom periodu najveći stradalnici iliti gubitnici postanu hronični bolesnici, koji zbog preduzimanja pojedinih specifičnih mera, uvedenih u cilju zaštite zdravstvenog sistema i borbe protiv uzročnika epidemije, nisu u mogućnosti da se normalno leče. U školstvu najveći gubitnici postaju učenici, sve ono što izgube ili propuste u normalnoj nastavi veoma teško se nadoknađuje, a tako je i sa bolesnicima – teško je nadoknaditi propuštene prilike za lečenje koje je bilo spečeno epidemijom.

I pogledajte sada apsurd, zaposleni u zdravstvu i prosveti su u 50 odsto nevakcinisani. Umesto da budu nosioci rešenja problema epidemije, zdravstveni i prosvetni radnici su nosioci problema epidemije. Lično ne raspolažem rečima kojim mogu da dovoljno osudim takvo bahato, nehumano i, pre svega, nedopustivo ponašanje zdravstvenih i prosvetnih radnika koji nisu vakcinisani. Žao mi je i što neki političari i lekari se neodgovorno ponašaju u donošenju pravovremenih odluka i pred javnost izlaze sa zbunjujućim izjavama.

Kod nas u opštini Srbobran vakcinacija je redovna, jeste usporena, ali u svakom slučaju teče. Nisam zadovoljan odzivom posebno mladih generacija, a oni su sada nosioci i čuvari virusa. Od početka septembra broj novoobolelih je u stalnom porastu i verovatnu će ovaj mesec biti vrlo težak kada je u pitanju COVID 19 infekcija.

Dom zdravlja ‘Dr Đorđe Bastić’ radi u vrlo teškim uslovima. Ceo sistem rada je prenapregnut, pre svega mislim u kadrovskom delu, ali za sada, uz veliki napor i odricanja i zalaganja većine zaposlenih, uspešno odoleva svim izazovima. Veliki problem predstavljaju nevakcinisani lekari i lekari koji se nalaze na sumnjivim bolovanjima. Ti lekari zbog svoje nesposobnosti i neznanja, ne samo u profesionalnom smislu, već i u čisto ljudskom smislu, pljunuli su na Hipokratovu zakletvu, izdali svoje kolege i, pre svega, svoje pacijente. Pobegli su, šetaju se po Srbobranu, dok lekari koji rade su pod velikim pritiskom, što nije dobro ni za njihov rad ni za njihovo zdravlje. Pacijenti su prinuđeni da dodatno pate zbog krajnje nehumanog ponašanja tih lekara.

Kada na to dodamo da su naša tri lekara otišla na rad u novu COVID bolnicu u Novom Sadu, a na birou nema nijednog nezaposlenog lekara, možemo naslutiti u kakvim otežanim uslovima radi naš Dom zdravlja.

Možda je vreme i za strogo poštovanje zakonskih odredbi. Postoji zakon i pravilnik o imunizaciji koji omogućava da se uvedu obavezne vakcinacije za pojedina zanimanja. I sada postoji obavezna vakcinacija za zdravstvene radnike. Lično smatram da ne postoji nijedan pravni razlog da se ne uvede obavezna vakcinacija za zdravstvene i prosvetne radnike. S druge strane, ne protivim se ni uvođenju pojedinih sankcija za nevakcinisane, poput sprečavanja da prisustvuju nekim skupovima, da koriste pojedine usluge i slično. Ako nevakcinisani smatraju da imaju pravo da biraju, onda i svi ostali koji su vakcinisani (koji nisu stekli imunitet), bolesni, deca, trudnice imaju pravo da traže sigurnost i zaštitu za svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih.

Za mene zdravstveni i prosvetni radnici nisu samo puki izvršioci radnih zadataka, već su i edukatori, učitelji, vaspitači, i svojim ponašanjem treba da budu primer za sve, uvek i na svakom mestu. Svaki kontakt sa njima treba da bude dobrovoljno darovanje i čas o korisnim stvarima, o svakodnevnim prilikama i izazovima u životu. Od koga će ljudi svih uzrasta naučiti šta je higijena, kako se održava, šta su zarazne bolesti, kako se sprečavaju, leče, koji su najbolji načini da se sačuva zdravlje, šta je vakcina, kako deluje, šta je imunitet…

Krajnje je vreme da bar svi zdravstveni i prosvetni radnici prihvate svoju obavezu i odgovornost za dobru edukaciju stanovništva. Apelujem na sve zdravstvene i prosvetne radnike da se ne ugledaju na nesposobne i nehumane lekare koji su zbog svog neznanja, nesposobnosti i sebičnosti pobegli od svojih pacijenata i ostavili svoje kolege da se pate u svom humanom radu. Apelujem i na sve političare na odgovornim mestima da preduzmu, napokon, prave mere u zaštiti zdravlja ljudi i zdravstvene struke. Apelujem na ‘velike’ doktore da ne daju nikakve izjave ako nisu zasnovane na činjenicama, ako se do njih nije došlo na način koji se svakodnevno koristi u medicini – sakupljanjem podataka, upoređivanjem, istraživanjem, radovima“, upozorio je javnost dr Ilija Gazepov i još jednom pozvao sve građane da se vakcinišu.

Facebook Komentari