Traže se privrednici koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata

19. jula 2021.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: Lokalna samouprava

Opština Srbobran raspisala je JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENjU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI OPŠTINE SRBOBRAN.

U okviru realizacije Odluke Opštinskog veća Srbobran o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na energetskoj sanaciji porodično stambenih zgrada i unapređenju svojstava zgrada, postupku dodele sredstava, procenu učešća i uslovima pod kojim opština Srbobran učestvuje u finansiranju aktivnosti održavanja u procesu energetske sanacije za 2021. godinu, raspisuje se Javni poziv radi izbora privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata. Mere energetske sanacije u domaćinstvima predviđene Odlukom, sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, a krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji opštine Srbobran. Domaćinstva koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem ovog javnog poziva.

Cilj sprovođenja mera energetske sanacije je unapređenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji opštine Srbobran.

Predmet Javnog poziva jeste izbor privrednih subjekata za sprovođenje aktivnosti na realizaciji mera energetske efikasnosti u skladu sa članom 6. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodično stambenih zgrada i unapređenju svojstava zgrada na teritoriji opštine Srbobran.

Mera 1. – Zamena (nabavka sa ugradnjom) spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, na, porodičnim kućama i stanovima, sa pratećim građevinskim radovima. Planirana ukupna sredstava za sufinansiranje mere: 2.000.000,00 dinara.

Mera 2. – Nabavka i instalacija kotlova, na prirodni gas i/ili biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora za porodične kuće. Kotlovi i etažne peći na biomasu (drvni pelet, briket, sečka) treba da imaju najmanji stepen efikasnosti od 85%. Kotlovi i etažne peći na prirodni gas treba da imaju najmanji stepen efikasnosti od 90%. Planirana ukupna sredstava za sufinansiranje: 500.000,00 dinara.

Ukupno raspoloživa sredstva podsticaja opštine Srbobran i MRE za realizaciju AKTA iznose 2.500.00,00dinara. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji dodeljuje opština i MRE za finansiranje pojedinačnih projekata građana iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om.

Pravo učešća na ovom pozivu imaju svi zainteresovani privredni subjekti koji ispunjavaju zakonom utvrđene uslove za obavljanje delatnosti i koji ispunjavaju uslove definisane Pravilnikom o sufinansiranju mera energetske sanacije porodično stambenih zgrada i unapređenju svojstava zgrada na teritoriji opštine Srbobran. Na javnom konkursu mogu učestvovati privredni subjekti koji vrše nabavka, radove i ugradnju materijala, opreme i uređaja.

Više detalja o Javnom pozivu možete saznati preuzimanjem dokumenta: Model javnog poziva za privredne subjekte.

Facebook Komentari