Biomasa kao obnovljivi izvor energije kojim Vojvodina obiluje

07. juna 2021.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: Poljoprivreda

Projekat pod nazivom „Raspoloživi potencijali žetvenih ostataka za proizvodnju bionergije na teritoriji opština Bečej, Srbobran, Vrbas i Kula“ je 19. i 20. maja predstavljen je javnosti u Bačkom Gradištu, Kuli i Vrbasu, gde su prisutnima na predavanjima predočeni zanimljivi rezultati istraživanja.

Ovaj projekat je finansiran od strane Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, realizovala ga je Poljoprivredna stručna služba Vrbas u saradnji sa Fakultetom za ekološku poljoprivredu Univerziteta Edukons iz Sremske Kamenice, sa ciljem da se unapredi znanje poljoprivrednih proizvođača u oblasti korišćenja biomase kao jeftinog energetskog izvora za dobijanje toplote i energije.

Biomasa je neosporno energetski potencijal Vojvodine kao pretežno poljoprivredne regije, složni su bili svi predavači, ali i slušaoci pomenutih predavanja. Podatak da se u našoj pokrajini godišnje iskoristi tek nešto manje od 2 odsto ukupne biomase kao energenta, od raspoloživih 1,67 miliona tona naftnog ekvivalenta, dovoljno govori u prilog tome koliki je prostor za razvoj.

Ova tema je zaintersovala poljoprivredne proizvođače, ali i predstavnike lokalnih samouprava, koji su prisustvovali predavanjima. Njima je projekat detaljno predstavljen; na početku se govorilo o samom pojmu biomase, šta je čini i kako se može iskoristiti, zatim je bilo govora o metodologiji prikupljanja podataka tokom rada na projektu i uzorkovanju žetvenih ostataka, da bi na kraju bili izneseni rezultati, odnosno predstavljena ekonomska efikasnost korišćenja žetvenih ostataka za proizvodnju toplote i energije. Tema je očigledno zanimala okupljene, imali su i dodatna pitanja, a neretko su se i uključivali u raspravu. Svim slušaocima bila je dostupna i brošura koja prati predavanje.

Predavanje je otvorio direktor PSS Vrbas, Aleksandar Đuričković, ujedno i vođa ovog projekta, dok su o gore navedenim temama govorili: Prof. dr Ljubinko Jovanović  (Univerzitet Edukons), Vladimir Rankov, dipl. inž. (PSS Vrbas), i Doc. dr Dejan Supić. Dvojica doktora su takođe i autori naučne studije „Raspoloživi potencijali žetvenih ostataka za proizvodnju bioenergije na teritoriji opština Bečej, Srbobran, Kula i Vrbas“, što apsolutno garantuje da su predstavljeni podaci relevantni i da se mogu koristiti kao polazna tačka za razvijanje ove teme u budućnosti.

Facebook Komentari