Akcija prikupljanja PET ambalaže je počela

23. februara 2021.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: Udruženje

Kako je nedavno najavljivano, akcija koju Udruženje za pomoć MNRO „Biser“ pokreće na teritoriji cele opštine, počela je juče i već je odziv garđana velik. Naime, prikupljanje iskorišćenje PET ambalaže koja se zatim prosleđuje na reciklažu, jedan je od načina kako ovo Udruženje dolazi do skromnih novčanih sredstava za svoje funckionisanje. Ideja je da odlaganjem ove vrste otpada u poseban kontejner, pomognemo „Biseru“ da efikasnije obavi svoju ekološku misiju.

Akcija ne bi bila moguća bez podrške Javnog komunalnog preduzeća „Graditelj“, kao i opštine Srbobran. Ideja je prepoznata kao dobra i korisna ne samo ua „Biser“ već za celu lokalnu zajednicu, a pogotovo je važno da u njoj učestvuju deca, kako bi se svest o važnosti reciklaže usvojila kod naših građana još u najranijoj razvojnoj dobi. Na ovaj način se odbačenim plastičnim flašama, koje bi obično završavale u smeću, daje nova upotrebna vrednost.

Nešto više o samoj akciji i načinu na koji će sistem prikupljanja ambalaže funkcionisati saznali smo od Slađane Kovačević, članice i aktivistkinje Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama „Biser“ u Srbobranu.

„Ovo akcija je u stvari nastavak dugogodišnje prakse koja se neguje u Udruženju ‘Biser’, samo je sad na jednom višem nivou, jer se u nju uključuju lokalna samouprava i sami građani. Naša pretežna delatnost jeste briga o deci, ali smo registrovani i kao Udruženje koje se bavi prikupljanjem neopasnog otpada, gde spada i PET ambalaža. Time se bavimo već pet godina u nazad i imamo odličnu saradnju sa pojedinim sugrađanima koji samostalno prikupljaju ambalažu i s vremena na vreme nas pozivaju da dođemo i preuzmemo određene količine. Ovog puta nam je JKP ‘Graditelj’ ustupio kontejner za te namene, koji će svakog dana biti na drugoj, za te namne, već određenoj lokaciji, a opština Srbobran promoviše akciju kako bi se građanstvo upoznalo sa tim što radimo i kako bi se što veći broj ljudi uključio. Na kraju svakog dana kontejner se kamionom JKP ‘Graditelj’ dovozi u Skopljansku ulicu, u sedište „Bisera“, gde ga članovi Udruženja sortiraju i spremaju za preduzeće koje ga preuzima, a sa kojom postoji sporazum o otkupu reciklažne sirovine“, otkrila nam je Slađana.

Nama samo ostaje da vas još jednom pozovemo da se uključite u akciju, a lokacije na kojima će svakog radnog dana biti kontejner, iz nedelje u nedelju, uvek ćete moći pronaći na našem portalu.

Facebook Komentari