Proglašena vanredna situacija u opštini Srbobran

19. novembra 2020.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: Lokalna samouprava

Usled pogoršanja zdravstvene situacije u lokalnoj zajednici predsednik opštine Srbobran doneo je Odluku o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji opštine, takođe Štab za vanredne situacije donosi niz zaključaka koji treba da utiču na sprečavanje širenja i i suzbijanje zarazne bolesti COVID 19.

O D L U K A o proglašenju vanredne situacije za teritoriju opštine Srbobran:

„Proglašava se vanredna situacija za teritoriju opštine Srbobran. Vanredna situacija se proglašava zbog nastanka elementarne nepogode širenjem epidemije zarazne bolesti COVID-19 i sprovođenja operativnih mera zaštite i spasavanja. O sprovođenju ove odluke staraće se Štab za vanredne situacije opštine Srbobran u skladu sa članom 43. i članom 44. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, broj 87/2018).

Ovu odluku dostaviti Okružnom štabu za vanredne situacije Južnobačkog upravnog okruga, Republičkom štabu za vanredne situacije – Sektoru za vanredne situacije, Odeljenju za VS u Novom
Sadu , javnim preduzećima, ustanovama i drugim učesnicima u sprovođenju mera zaštite i spasavanja. Ova odluka stupa na snagu ODMAH i biće objavljena u ‘Službenom listu opštine Srbobran’“, stoji u odluci koju potpisuje predsednik opštine Radivoj Debeljački.

Zaključci Štaba za vanredne situacije:

  1. Zabranjuju se javna okupljanja na teritoriji opšine Srbobran na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru – kada se istovremeno okuplja više od 5 lica, s tim što rastojanje između prisutnih lica mora biti najmanje 1,5 m, odnosno na svaka 4 m² može biti prisutno jedno lice, radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. (Sa izuzetkom koji se odnosi na rad privrednih subjekata koji ne pružaju usluge stanovništvu, kao i na rad državnih organa i javnih službi.)
  2. Naređuje se upotreba zaštitinih maski na teritoriji opštine Srbobran u svim zatvorenom prostorima, i preporučuje se nošenje maski na otvorenm prostoru. Na javnim mestima na otvorenom prostoru, ukoliko nije moguće održavati rastojanje između dva lica od najmanje 1,5 m ( ispred prodavnica, apoteka,autobuskoj stanici i sl. ) nošenje zaštitnih maski je obavezno.
  3. Ograničava se radno vreme ugostiteljskoh objekata, trgovinskih i ostalih radnji, priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću ( kladionica) na teritoriji opštine Srbobran tako da mogu raditi najduže od 05:00 časova do 21:00 časova. Ograničenje radnog vremena iz tačke 3. ne odnosi se na apoteke, ugostiteljske objekte koji vrše dostavu hrane kao ni na benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva.
  4. Naređuje se privrednim subjektima koji obavljaju ugostiteljsku delatnost, delatnost u trgovinskim formatima i vrše usluge, kao i privrednim subjektima koji ne pružaju usluge stanovništvu, da odrede lice odgovorno za sprovođenje epidemioloških mera. Na ulazu u objekat u kojem privredni subjekti obavljaju delatnost iz stava 1. ove tačke moraju biti istaknuti podaci o licu odgovornom za sprovođenje epidemioloških zaštitnih mera. Na ulazu u objekat u kojem privredni subjekti obavljaju delatnost iz stava 1. ove tačke mora biti jasno istaknuta površina i broj lica koji mogu biti istovremeno u objeku. (na svaka 4 m² može biti prisutno jedno lice).
  5. Naređuje se obavezno nošenje maski na propisan način (tako da prekriva nos i usta) na pijacama. Prodavci na pijaci kao i kupci moraju nositi zaštitne maske sve vreme boravka na prostoru pijace, uz poštovanje fizičke distance između kupaca od najmanje 1,5m odnosno za jednom tezgom ne može biti prisutno više od 5 lica.
  6. Preporučuje se Predškolskoj ustanovi „Radost“ da dok traje vanredna situacija na teritoriji Opštine Srbobran, vrši prijem dece čija su oba roditelja ili staratelja zaposlena, ili roditelj odnosno staratelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo – radno angažovan.
  7. Održavanje sportskih takmičenja i treninga u zatvorenom postoru dozvoljeno je bez prisustva publike. Odgovorno lice, organizator treninga/takmičenja, dužan je da ukoliko se u toku treninga jave zdravstveni problemi kod aktivnog učesnika, bez odlaganja udalji to lice sa takmičenja i uputi ga u nadležnu COVID amulantu, kao i ostale učesnike koji su bilu u kontaktu sa tim licem.
  8. Za sprovođenje ovih mera zadužena je komunalna inspekcija Opštine Srbobran.
Facebook Komentari