Radojević i Paroški obišli završne radove na vodovodnoj mreži u Nadalju

18. juna 2020.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: Lokalna samouprava

Pokrajinski sekretarijat koji je u prethodnom periodu najviše ulagao u srbobranskoj opštini i definitivno je onaj zadužen za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, zbog čega i ne čudi što je resorni sekretar, Vuk Radojević, u ovom kraju češće nego neki drugi. Tako je i danas posetio Nadalj, odnosno obišao radove na vodovodnoj mreži koji su u završnoj fazi, a obavljaju se zahvaljujući sredstvima koje odobrio pomenuti sekretarijat.

Radovi koji se obavljaju u Nadalju deo su kompleksnijeg i većeg projekta koji se zadnjih godina realizuje u najmanjem naselju opštine Srbobran, a koji za cilj ima revitalizaciju vodovodne mreže kako bi Nadaljčani imali redovno snabdevanje kvalitetmom pijaćom vodom, što ne tako davno nije bio slučaj.

Sekretara Radojevića u Nadalju dočekao je predsednik opštine Srbobran Radivoj Paroški, u društvu većeg broja funkcionera mesne i opštinske vlasti, kako bi svi zajedno obišli radove. Domaćin i gost sumirali su šta je to do sad u urađeno na lokalu u saradnji dva nivoa vlasti, opštinske i pokrajinske, i ocenili da je urađen veliki posao, a takođe izrazili su želju da se sa takvom praksom nastavi i u buduće. Zbog obima ulaganja koje je sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo do sad imao u Srbobranu, kao i zbog sad već prijateljskog odnosa koji ima sa predstavnicima vlasti u opštini, sekretar Radojević je dodao kako se u ovoj opštini oseća kao domaći. „Posebno mi je zadovoljstvo što smo danas u Nadalju i što mogu da se uverim da radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže, odnosno zamena azbestnih cevi polipropilenskim, odlično napreduju. U pitanju je ugovor koji smo potpisali u decembru prošle godine, između sekretarijata i opštine Srbobran, ukupne vrednosti tridesetak miliona dinara, nakon čega će vodovodna mreža u Nadalju biti potpuno nova. Tokom prethodne dve godine potpisali smo 4 ugovora koji se tiču rekonstrukcije vodovodne mreže, koji zajedno prelaze cifru od 100 miliona dinara. Tako smo pokazali kako sa adekvatnom saradnjom dva nivoa vlasti možemo da učinimo mnogo za seoska naselja“.

„Mogu samo da izrazim zadovoljstvo kada je u pitanju način saradnje sa opštinom Srbobran, i ovom prilikom želim da čestitam njenom predsedniku Radivoju Paroškom i saradnicima, zato što su svaki put aplicirali za sredstva sa kvalitetnim projektima i potpunom dokumentacijom. Svi ti projekti su bili opravdana ulaganja za koja smo mi iznašli dovoljno finansijskih sredstva, i nakon 4 godine mogu da sumiram utiske na kraju mandata, imamo ugovore u vrednosti od oko 300 miliona dinara. Moram napomenuti da smo u ovoj godini potpisali dva ugovora sa opštinom Srbobran, jedan se odnosi na uređenje kanalske mreže s funkcijom odvodnjavanja sa poljoprivrednog zemljišta, a drugi koji sad možemo da najavimo vezan je za Turiju i poveznicu između naselja i buduće fabrike vode koja će se graditi u ovom selu. Podjednako vodimo računa o svim naseljenim mestima na teritoriji opštine Srbobran i tako pokazujemo kako možemo da uradimo mnogo toga u kontekstu ruralnog razvoja, da podignemo kvalitet života prvenstveno onih ljudi koji žive u seoskim naseljima“, rekao je Vuk Radojević i još jednom čestitiao opštini Srbobran.

Predsednik Paroški osvrnuo se na značaj novoizgrađene mreže u Nadalju, podsećajući sve da je pre samo nekoliko godina pijaća voda u Nadalju bila ocenjena kao neupotrebljiva zbog povišenog nivoa arsena, a sada je situacija potpuno drugačija. „Pored svega što je do sad urađeno, a tu mislim na izgradnju fabrike vode, nije bilo dovoljno da se Nadaljčanima obezbedi zdrava pijaća voda. Zbog toga smo morali da krenemo u realizaciju projekta zamene starih azbestnih cevi sa novim, koje ne ispuštaju otrovne supstance u kontaktu sa vodom. Ono što dodatno poboljšava snabdevanje je izgradnja šahtova, ventila i armatura za regulaciju toka vode u slučaju havarija. Do sad je bila praksa da u slučaju kvara, pucanja cevi, ceo Nadalj sa 2500 stanovnika ostaje bez vode, a sad postoji mogućnost da se isključuju samo određeni delovi mreže, a da ostatak građana bude neometano snabdevan vodom. Naša lokalna samouprava konkurisala je za sve moguće projekte koje je raspisivao pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, zajedničkim snagama smo uradili jedan veliki posao i za par godina smo rešili probleme u snabdevanja vodom u Nadalju. Za ovo mesto, ali i za celokupnu opštinu to je izuzetno značajno. Moram da istaknem takođe izuzetnu saradnju sa pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu i to ne samo na projektima vodosnabdevanja, već i na projektima koji se tiču uređenja atarskih puteva, gde smo imali značajno sufinansiranje pokrajinskog sekretarijata, a sada nas očekuju radovi na kanalskoj mreži i kultivaciji reke Krivaje i još nekim sadržajima koji su u planu na teritoriji opštine Srbobran“, najavio je Paroški.

Facebook Komentari