Velika novčana ulaganja u vodoprivredu opštine

04. maja 2020.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: Lokalna samouprava

Opština Srbobran potpisala je dva ugovora o zajedničkom ulaganju u dva projekta sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Ulaganja se tiču izgradnje veznog vodovoda između izvorišta i fabrike vode u Turiji, i izvođenja radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u katastarskim opštinama Srbobran i Turija.

Potpise na ugovore stavili su Vuk Radojević, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, i Radivoj Paroški, predsednik opštine Srbobran.

„Prema prvom ugovoru, vrednost projekta je 12,9 miliona dinara, pri čemu će Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo izdvojiti 10,3 miliona, a opština Srbobran 2,5 miliona dinara, ili 20 odsto ukupne sume. Naša obaveza je i plaćanje PDV-a. U drugom ugovoru, naš partner iz Pokrajinske vlade obavezao se da izdvoji 4,2 miliona dinara, istu sumu ćemo obezbediti i mi iz lokalnog budžeta, uz plaćanje PDV-a, a projekat ukupno vredi 10,2 miliona dinara.Ova dva ugovora naznaka su da se vraćamo u normalne tokove delovanja i poslovanja, iako situacija sa epidemijom COVID-19 još uvek nije gotova i moramo biti obazrivi, pripravni i spremni da reagujemo, pomognemo građanima i na svaki način zaštitimo njihovo zdravlje, posebno naših najstarijih sugrađana.

I pored svega i dominantno usmerene pažnje na drugu stranu, nismo propustili šansu da konkurišemo na dva konkursa Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i na oba smo dobili značajnu finansijsku podršku za njihovu realizaciju. Oba projekta su nam veoma važna; nakon skoro kompletnog završetka rekonstrukcije i obnove vodovodnog sistema u Nadalju, naš plan je da isto u narednom periodu sprovedemo i u Turiji, u kojoj ćemo graditi novu fabriku vode. Za to nam je bilo potrebno da sprovedemo vodu od izvorišta do pozicije na kojoj će se fabrika nalaziti i sada smo dobili više od 10 miliona dinara od Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za izgradnju ovog veznog vodovoda. U Turiji je do sada rekonstruisano oko 50 odsto vodovodnog sistema, ali je obezbeđivanje kvalitetnije pijaće vode potrebno i da gradimo fabriku vode.

Da bi smo krenuli sa radom potrebno je obezbediti povezivanje za izvorištem. što nam je sada značajno olakšano. Drugi ugovor na jednom projektu udružuje potencijale tri partnera: Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Javnog vodoprivrednog preduzeća ‘Vode Vojvodine’ i naše opštine. Zajedno ćemo uređivati kanalsku mrežu u cilju boljeg odvodnjavanja zemljišta i stvaranja uslova za efikasniju poljoprivrednu proizvodnju. Radovi na izmuljivanju i uklanjanju vegetacije vršiće se na Krivaji, u ukupnoj dužini od skoro 4 kilometra, kao i na Beljanskoj bari na kojoj će se uz uklanjanje vegetacije, raditi i na uređenju propusta na jednom kanalu u ataru Turije“, detaljno je objasnio predsednik opštine Radivoj Paroški.

Facebook Komentari