Instrukcije za rad teretana, frizera i kozmetičara

27. aprila 2020.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: Društvo

U skladu sa zaključcima Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID – 19 isto telo donelo je i dva dokumenta kojima se daju detaljne instrukcije za rad objekata kojima je od danas dozvoljen rad.

Reč je naravno o frizerskim i kozmetičkim salonima na jednoj i teretanama i fitnes centrima na drugoj strani. Na sledećim linkovima možete preuzeti zvanične dokumente po kojima se uređuje rad ovih delatnosti sa početkom od 27. aprila:

Zaključci Kriznog štaba od 24. aprila:

1. Preporučuje se svim privrednim subjektima, a naročito privrednim subjektima koji obavljaju proizvodnu delatnost, da rade, odnosno da nastave rad punim kapacitetom, uz poštovanje preventivnih mera koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga.2. Preventivne mere iz tačke 1. ovog zaključka podrazumevaju organizaciju posla, radnih aktivnosti i radnog prostora na taj način da se osigura bezbednost zaposlenih i korisnika usluga, kupaca, i drugih lica koja ulaze u poslovne prostorije, među koje mere spadaju:

  •  fizički razmak među zaposlenima (tzv. fizička distanca), odnosno organizacija radnih aktivnosti i radnog prostora na način da se izbegne direktan kontak između lica kada god to priroda posla dozvoljava,
  • obavezna dezinfekcija prostorija, podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, kao i obavezno postavljanje dezo barijera (dezinfekcionim sredstvom – hlornim preparatima, preparatima na bazi alkohola sa minimalno 70% alkohola ili drugim dezinfekcionim sredstvom)
  • obavezna zamena korišćene papirne, plastične ili platnene galanterije,
  • obavezno korišćenje ličnih zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica,
  • obavezna dezinfekcija nogu i ruku svih lica koja ulaze u poslovni prostor,
  • često provetravanje svih prostorija,
  • redovna dezinfekcija svih zajedničkih i higijenskih prostorija,
  • u slučaju sumnje da neko lice ima simptome zarazne bolesti COVID-19, (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, kratkoća daha i otežano disanje) odgovorno lice privrednog subjekta dužno je da, bez odlaganja udalji to lice iz radnih prostorija, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravlja – COVID ambulanti,
  • sve druge mere koje se mogu sprovesti, a da se ne remeti proces rada, odn. proizvodnje, uz obezbeđivanje bezbednosti svih lica.

3. Institut za javno zdravlje Srbije će o ovom zaključku bez odlaganja obavesiti sve institute odnosno zavode za javno zdravlje jedinica lokalne samouprave i upravnih okruga, kao i sve druge učesnike u sistemu javnog zdravlja.

4. Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu će o ovom zaključku bez odlaganja obavestiti sve jedinice lokalne samouprave i krizne štabove jedinica lokalne samouprave.

Facebook Komentari