Kretanja uz dozvolu za tri grupe građana

06. aprila 2020.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: Lokalna samouprava

Opštinski štab za vanredne situacije je u skladu sa vanrednim stanjem danas usvojio odluku kojom se dozvoljava kretanja građana, uz posebno odobrenje, koji pružaju uslugu pomoći u kući, personalnim asistentima i roditeljima kojima je viđanje deteta regulisano konačnom sudskom presudom.

Obaveštenje za građane:

„U skladu sa Saopštenjem za javnost Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja od 05.04.2020. godine, građani kojima je potrebna dozvola za kretanje tokom trajanja policijskog časa, radi pružanja usluge pomoć u kući (kao usluge socijalne zaštite, ali i direktno ugovorene pomoći između 2 lica), usluge personalni asistent i građani koji konačnom sudskom presudom regulišu viđenje deteta (preuzimanje i vraćanje deteta od jednog roditelja), potrebno je da se zahtevom obrate Opštini Srbobran. Uz zahtev za dobijanje dozvole, podnosilac zahteva je dužan da podnese potrebna dokumenta koja potvrđuju razlog za izdavanje ove dozvole, kao i sudsku presudu, u slučaju da zahtev za izdavanje dozvole podnosi roditelj kome je na osnovu sudske presude regulisano pravo na preuzimanje i vraćanje deteta od drugog roditelja.

Opština Srbobran će, u saradnji sa Centrom za socijalni rad opštine Srbobran i drugim organima, obraditi podatke o podnetim zahtevima i iste uputiti Ministarstvu za rad zapošljavanje, boračka i
socijalna pitanja, na dalje postupanje. Opštinska uprava Srbobran, izradila je model obrasca za podnošenje zahteva, a prihvatiće se i zahtevi podneti u drugoj formi, sa potrebnim podacima.

Sve potrebne informacije, građani mogu dobiti putem telefona: 021/730-020, lokal 113, 021/730-050,
063/1050097 ili putem maila: isidora.janković@srbobran48.rs. 

Zahtevi se podnose poštom na adresu: Opštinska uprava Srbobran, Srbobran, Trg slobode br. 2 ili elektronskim putem na mail: isidora.janković@srbobran48.rs i [email protected]“, stoji u obaveštenju koje potpisuje Komandant opštinskog štaba Radivoj Paroški.

Ovde možete preuzeti obrazac za prijavu: zahtev

Facebook Komentari