Do dozvole za kretanje poljoprivrednika na sledeće načine

04. aprila 2020.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: Lokalna samouprava, Poljoprivreda

U skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja Štab za vanredne situacije opštine Srbobran doneo je obaveštenje za poljoprivrednike, odnosno kako da dođu do dozvola za kretanje i tokom policijskog časa, kako njihova proizvodnja ne bi ispaštala.

Obaveštenje za građane:

Dozvole za kretanje za poljoprivrednike
Zbog određenih nedoumica i slabijeg snalaženja poljoprivrednika prilikom dobijanja dozvola za kretanje tokom policijskog časa još jednom podsećamo naše sugrađane kako mogu da ih pribave.

I Upotstvo za proizvođače voća i povrća

U slučaju primene neophodnih agrotehničkih mera, a posebno radi zaštite od mraza, tokom perioda zabrane kretanje (17:00-05:00 časova radnim danima, odnosno od 13:00 subotom do 05:00 časova u ponedeljak), svaki poljoprivredni proizvođač (vlasnik ili korisnik zasada ili druge poljoprivredne površine) je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Upravi za zaštitu bilja putem elektronskog zahteva koji je dostupan na internet adresi http://agromere.registar-uzb.rs/.
U navedenoj prijavi potrebno je navesti ime i prezime lica, broj lične karte i adresu sa koje će se kretati u periodu od 17:00 do 05:00 časova radnim danima, odnosno od 13:00 subotom do 05:00 časova u ponedeljak, broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG), lokaciju gde će se sprovoditi agrotehničke mere, kao i vreme i dan kada će biti sprovedene mere. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 časova. Dozvola se može dobiti za više dana.
Broj telefona na koje se može podneti prijava: Južnobački okrug -kontakt telefon 064/88-18-449
Preuzeto sa linka http://www.minpolj.gov.rs/kako-do-dozvole-za-kretanje-uputstvo-za-proizvodjace-voca-i-povrca/.

II Uputstvo za vlasnike stoke i pčelare

U slučaju obavljanja neophodnih poslova iz oblasti stočarstva tokom perioda zabrane kretanja (radnim danima od 17:00-05:00 časova, vikendom – od subote u 13:00 časova do ponedeljka u 05:00 časova), svaki poljoprivredni proizvođač je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Sektoru za poljoprivrednu inspekciju. Internet adresa za podnošenje elektronskog zahteva za odobrenje kretanja za poljoprivredne proizvođače iz oblasti stočarstva je: http://stocarstvo.registar-uzb.rs/.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je omogućilo poljoprivrednicima da sa bilo kog računara ili prenosivog uređaja podnesu zahtev za odobrenje kretanja. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 časova od prijema poruke. Dozvola se može dobiti za više dana. U navedenoj elektronskoj prijavi, neophodno je popuniti sva obavezna polja u cilju dobijanja dozvole za kretanje sa ciljem sprovođenja poslova u stočarstvu (muža domaćih životinja i radovi na pčelinjaku).
Svako lice koje bude dobilo dozvolu za rad tokom zabrane kretanja biće obavezno da tokom kretanja sa sobom ima i potvrdu, čiji obrazac možete preuzeti – Potvrda.
Spisak telefona na koje se možete dodatno informisati: 064/80-55-782, 064/81-88-767, 064/81-88-795, 064/81-88-778, 065/41-55-906, 064/82-35-675, 064/81-88-794, 011/260-79-60 i 011/260-79-61
Preuzeto sa linka http://www.minpolj.gov.rs/kako-do-dozvole-za-kretanje-uputstvo-za-vlasnike-stoke-i-pcelare/.

Komandant opštinskog štaba
Radivoj Paroški

Facebook Komentari