Informišite se o moratorijumu ukoliko imate kredit ili lizing

25. marta 2020.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: Društvo

Narodna banka Srbije je još 17. marta na vanrednoj sednici Izvršnog odbora usvojila odluke kojima se propisuje zastoj u otplati obaveza dužnika u toku trajanja vanrednog stanja, takozvani moratorijum.

Jasno je da je ova mera doneta kako bi se očuvala stabilnost finansijskog sistema pred kojim stoje brojni izazovi nastali iz trenutne zdravstvene situacije, ali je za građane najvažnije da znaju kako to utiče na njih. NBS je propisala moratorijum za sve dužnike koji to žele (fizička lica, poljoprivrednike, preduzetnike i druga pravna lica), a podrazumeva pauzu u otplati obaveza koja ne može biti kraća od 90 dana, odnosno od trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije.

Tokom navedenog perioda dužnik neće biti u obavezi da otplaćuje potraživanja po osnovu kredita odnosno lizinga, za taj period neće biti obračunavana zatezna kamata i neće biti pokretane nikakve druge pravne radnje zbog neplaćanja. Pored toga banka od dužnika neće moći da potražuju naknadu bilo kojih troškova u vezi sa primenom usvojenih propisa, tvrdi NBS, ali će biti obračunata redovna ugovorena kamata tokom sva tri meseca, kako stoji u ponudama banaka. Nakon isteka 90 dana, nastavlja se otplata obaveza, tako da se period otplate produžava za tri meseca. Ukoliko klijent ima više kreditnih zaduženja, ima pravo na zastoj u otplati svih, redovna kamata koja se obračunava za vreme zastoja biće pripisana dugu i raspoređena ravnomerno na preostali rok otplate.

Ukoliko klijent banke u roku od deset dana od objavljivanja ovog obaveštenja ne odbije ponudu (datum objave zavisi od banke do banke, između 18. i 21. marta), smatraće se da prihvata moratorijum bez bilo kakvih obaveza odlaska u banku, potvrđeno je iz NBS. Najvažnija stvar za klijente koji ne žele moratorijum, je da odmah kontaktiraju svoju banku i tako se izjasne.

U slučaju građana koji u ovim vanrednim okolnostima nemaju redovna finansijska primanja, njima će moratorijum odgovarati jer bez većih posledica mogu da odlože plaćanje rata kredita/lizinga za 3 meseca. Oni koji imaju na plati administrativnu zabranu, treba da obaveste svog poslodavca da ne postupa po njoj tokom perioda moratorijuma.

Facebook Komentari