NSZ nastavlja rad sa građanima preko elektronske pošte

24. marta 2020.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: Društvo

Kancelarija Nacionalne službe za zapošljavanje privremeno je zatvorena 17. marta, a kako su građanima i dalje potrebne usluge ove službe, NSZ je izdao saopštenje o načinu komunikacije sa strankama do prestanka vanrednog stanja.

Načini komunikacije sa strankama:

  • Prvu prijavu lica na evidenciju i podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti podneti elektronskim putem.
  • Dostavljanje uverenja o statusu lica na evidenciji, sprovodiće se elektronskim putem;
  • Podnošenje zahteva/prijava po raspisanim javnim pozivima/konkursima sprovodiće se elektronskim putem.
  • Detaljne informacije i obrasci dostupni su na internet portalu Nacionalne službe za zapošljavanje, od 23. marta 2020. godine.
  • Svi potrebni obrasci, koje je neophodno dostaviti Nacionalnoj službi, nalaze se na sajtu Nacionalne službe – preuzmi ovde.
  • Pribavljanje i dopuna dokumentacije sa klijentima razmenjivaće se elektronskim putem;
  • Licima zainteresovanim za program samozapošljavanja kao i onima koji su već podneli zahtev za učešće u navedenom programu dostaviće se elektronskim putem prezentacija obuke „Put do uspešnog preduzetnika“;
  • Poslodavcima kod kojih će, usled vanrednog stanja, doći do prekida realizacije programa, prekid će se tretirati kao odlaganje izvršenja ugovornih obaveza, do završetka nastalih okolnosti.

„Kontakt telefoni i mejl adrese putem kojih zainteresovana lica mogu dobiti sve potrebne informacije vezane za rad filijala Nacionalne službe nalaze se na internet stranici NSZ i na ulaznim vratima svake filijale. O svim promenama režima rada sa strankama, blagovremeno ćemo informisati javnost.“, stoji u saopštenju Nacionalne službe za zapošljavanje.

Facebook Komentari