Novi konkurs za kupovinu seoskih kuća

11. oktobra 2019.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: konkurs

Raspisivanjem Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine, za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova ponudio je sredstva u visini od 20 miliona dinara po odobrenom zahtevu.

Bespovratna sredstva deliće se za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine, koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu ili suvlasništvu. Učesnici konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od milion dinara. Ciljevi konkursa usmereni su na podsticanje razvoja ruralnih sredina i povećanje broja žena vlasnica nepokretnosti. Pravo učešća na Konkursu imaju supružnici koji su u bračnoj zajednici u skladu sa Zakonom i vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom.

Prijava na Konkurs podnosi se neposredno Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova, lično ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6, sa naznakom „Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom. Rok za podnošenje prijave je 15. novembar 2019. godine. Sve detalje konkursa i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na sledećoj stranici.

Facebook Komentari