Sve aktuelnosti u Predškolskoj ustanovi RADOST

25. septembra 2019.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: deca, Lokalna samouprava

Dečija nedelja značajno nam se približila što obično znači da su obrazovne i kulturne ustanove naše opštine pripremile za realizaciju neke projekte koji u fokusu imaju afirmaciju dece. PU „Radost“ je s tim u vezi pripremila određene aktivnosti koje će mališanima pružiti dodatnu šansu za razvoj kreativnosti.

Sagovornik na ovu temu, ali i neke druge koje se tiču Predškolske ustanove „Radost“, bila nam je Aleksandra Vrsajković, direktorka pomenute ustanove. U ovu školsku godinu upisano je 409 dece (30 manje nego lane), tako da je bilo prostora da se sva prijavljena deca upišu u željene vrtiće.

„S obzirom da je Srbobran više seoska nego gradska sredina, najveće potrebe su iskazane prema poludnevnom boravku, u koji je upisano 319 dece, dok je u celodnevni upisano 90 dece. To je nešto više nego prošle godine. Konstatovali smo potrebu za otvaranjem još jedne jaslene grupe u opštini, jer jedna nije mogla da zadovolji potrebe roditelja. Tako da ove godine za jasle imamo troje dece na čekanju, dok u nekim grupama poludnevnog boravka ima još mesta“.

„Prvi iskorak deteta u životu je izlazak iz uže porodice i upis u vrtić. Polazak u predškolsku ustanovu označava i prvo razdvajanje deteta od roditelja na duže vreme, kao i susret sa velikim brojem nepoznatih osoba, dece i vaspitača. Tih prvih mesec dana dete mora da se postepeno uvodi u kolektiv kako bi se što bezbolnije prilagodilo i uklopilo. Tu nam je naravno potrebna velika pomoć i saradnja roditelja. Koliko god da je izražena detetova potreba za vršnjacima, dete u suštini ne oseća potrebu da sigurnost porodičnog okruženja menja za nešto novo. Zato često i reaguje plačem ili na neki drugi način protestuje i izražava tugu. U takvim situacijama, a radi što lakše adaptacije, roditeljima uvek savetujemo da kod kuće pozitivno govore o vrtiću i sadržajima koje on pruža. Saradnja i dobra komunikacija između vaspitača i roditelja je jako važna. Vaspitač mora da se upozna sa potrebama i navikama mališana kako bi što kvalitetnije provodili vreme u vrtiću i kako bi se izbegli potencijalni problemi vezani za prilagođevenje dece na novi ambijent“.

U sklopu novih Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja započeta je realizacija projekta – Podrška reformi sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Kroz ovaj projekat će biti sprovedene aktivnosti usmerene na ostvarivanje sledeća 3 ključna rezultata:

  1. Jačanje profesionalnih kapaciteta jedinica lokalne samouprave za planiranje i upravljanje predš.vaspitanjem i obrazovanjem
  2. Jačanje profesionalnih kompetencija praktičara u predš.ustanovama za kvalitetno inkluzivno predš.vaspitanje i obrazovanje
  3. Unapređivanje zakonodavnog okvira za predškolsko obrazovanje

„U ovaj projekat uključeno je 50 lokalnih samouprava i predškolskih ustanova širom Srbije i u sklopu ovog projekta predviđena je obuka za direktora, stručnog sradnika i sve vaspitače kao i nabavka opreme za našu ustanovu iz kategorije nameštaja, igračaka i informatičke opreme čiju isporuku uskoro očekujemo“.

„Od 7. do 13.10.2019. očekuje nas Dečija nedelja kojoj se sva deca raduju i koja se ove godine obeležava pod sloganom ‘Da pravo svako – dete uživa lako’. Takođe ove godine obeležava se 30 godina od donošenja Konvencije o pravima deteta. Vaspitači su u saradnji sa stručnim saradnikom i roditeljima već osmislili bogat program aktivnosti ove manifestacije. Imaćemo pozorišne predstave, posete vatrogascima i saobraćajcima, međusobna druženja i posete, razne dečje radionice, maskenbal, a pozivamo ovom prilikom i roditelje da se uključe u organizaciju, ne samo Dečije nedelje, nego i u svakodnevne aktivnosti i doprinesu srećnijem detinjstvu dece idejama i predlozima“.

„Svi naši objekti su opremljeni adekvatnim nameštajem, igračkama, materijalom i zadovoljavaju potrebe dece i zaposlenih. Kada je u pitanju investiciono održavanje i adaptacija objekata uvek postoji nešto što bi se moglo raditi. U tri vrtića: Čuperak na Vašarištu, Palčić u Kaću i vrtić Pepeljuga u Turiji potrebno je zameniti postojeću stolariju PVC stolarijom, zemeniti postojeće kotlove kondenzacionim kotlovima, zameniti postojeće osvetljenje po vrtićima sa kvalitetnijim i ekonomičnijim osvetljenjem, uraditi sanaciju trotoara sa ulične strane i betonski staza u dvorištima vrtića. Tako da su nam projekti za energetsku efikasnost izuzetno važni, pratimo ih i u dogovoru sa lokalnom samoupravom konkurišemo“, detaljno nas je u sve aktuelne teme koje se tiču PU“Radost“ uputila direktorka Vrsajković.

Facebook Komentari