DEČIJE OLIMPIJSKE IGRE SRBOBRAN – propozicije takmičenja

10. septembra 2019.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: deca, Lokalna samouprava, Sport, Zabava

DISCIPLINE SA PROPOZICIJAMA:

BASKET (5. – 8. razreda) ekipu čini 4 igrača (3+1 izmena), takmiče se kao jedna kategorija 5. i 6. razred, a kao druga kategorija 7. i 8. razred. Mlađa grupa igra sa veličinom lopte 6, a starija veličinom 7. Ekipe mogu biti mešovite (dečaci i devojčice), primenjuju se 3X3 pravila basketa.

– Nakon postignutog koša, protivnička ekipa ima loptu i mora izaći van linije za 3 poena, nakon skoka u napadu se ne mora izlaziti van linije za 3 poena, nakon skoka u odbrani mora, nakon
presečene lopte u odbrani, takođe ekipa koja ima posed mora izaći van linije za 3 poena. Ekipa ima pravo na 4 faula, 5 faul je slobodno bacanje, a nakon 7. faula ekipa ima 2 sl. bacanja i posed lopte. Igra se do 11 poena, ili 10 minuta, napad traje 14 sekundi od momenta hvatanja lopte.

KOORDINATORI ZA BASKET: ANDRIĆ DEJAN 065/994-40-52, SLOBODAN SUBIĆ 060/300-15-80.

Merioci vremena i zapisničari : Dunđerski Sanja, Ivkov Tamara, Đokić Mirjana, Momčilović Strahinja i Grubić Bojan.

FUDBAL (1. -4. razreda) ekipu čini 7 igrača (5+2 izmene), kao jedna kategorija takmiče se deca iz 1. i 2. razreda, a kao druga 3. i 4. razred zajedno. Igra se na male golove, dimenzije terena su 20 x 20 m, lopta je veličine 4, utakmica se igra 2x 10 minuta, nema golmana i igra se po pravilima fudbalske igre. Svaka škola da pošalje po jednu ekipu u svakoj kategoriji!

FUDBAL (5. – 8. razreda) ekipu čini 7 igrača (4 + 1 golman + 2 izmene), takmiče se kao jedna kategorija 5. i 6. razred, a kao druga kategorija 7. i 8. razred, igra se 2x 12 minuta na terenu dimenzija 20 x 40. Gol je dimenzije 3x 2 m, igra se modifikovano po pravilima futsala. Svaka škola da pošalje po jednu ekipu u svakoj kategoriji!

KOORDINATORI ZA FUDBAL : BORISLAV STANAĆEV 061/22-99-753 i PERENDIĆ NEMANJA 064/473-65-74.

ODBOJKA NA PESKU: Turnir se igra u dve kategorije podeljene na:

I kategorija: ekipe uzrasta 7. i 8. razred, visina mreže 2,12 m

II kategorija: ekipe uzrasta 5. i 6. razred, teren na travi, visina mreže 2,00 m.

Jednu ekipu sačinjava 4 igrača. Rezerve nisu obavezne. Mečevi se igraju u 2 dobijena seta do 15 poena, strane se menjaju nakon svakog odigranog seta, Ukoliko dođe do trećeg seta, igra se takođe do 15 poena, stim što se strane menjaju na osmom poenu. (ukoliko bude mnogo ekipa treći set se može igrati i do 11). Dodir mreže nije dozvoljen samo na gornjem delu mreže (gornja sajla, traka
mreže). Lopte za igru marke „GALA“, mreže i stubove obezbeđuje OK Elan Volley.

KOORDINATORI ZA odbojkaški turnir su: Boško Popović, Dragan Jojkić i Tijana Jojkić.

ATLETIKA – Discipline sa propozicijama za 5,6,7,8 razred:

U svim disciplina (osim 40 m sprint) važe sledeća pravila, a to su discipline:

 1. Bacanje medicinske lopte unazad težina od 3 kg,
 2. Bacanje Vortexa (lopta koja se baca umesto koplja),
 3. Skakanje iz mesta udalj
 4. Štafeta
 5. Skakanje u džakovima

U ovim disciplinama se takmiče, takmičari/ke u mašovitim grupama, to znači momci i devojke zajedno, 10 takmičara u 1 ekipi. Ekipe se mogu sastaviti po sledećim kategorijama, učenici/ce 5. i 6. razreda zajedno i učenici/ce 7. i 8. razreda zajedno mogu činiti jednu ekipu.

1.  Bacanje medicinske lopte: takmičar stoji korak od nacrtane linije okrenut unazad u smeru izbačaja, ne sme liniju prestupiti, jer se hitac u tom slučaju neće biti izmeren, takmičari imaju pravo na 1 izbačaj , u 1 jednoj ekipi biće 10 takmičara tako i deset hitaca koje se mere, saberu se dužine svih hitaca i tako dobijamo rezultat i pobedničku ekipu.

2. Bacanje Vortexa: takmičar stoji korak od nacrtane linije okrenut u smeru izbačaja, ne sme liniju prestupiti, jer se hitac u tom slučaju neće biti izmeren, takmičari imaju pravo na 1 izbačaj, u jednoj ekipi biće 10 takmičara tako i deset hitaca koje se mere, saberu se dužine svih hitaca i tako dobijamo rezultat i pobedničku ekipu.

3. Skakanje iz mesta u dalj: takmičari u jednoj ekipi koja broji 10 članova imaju 1 pokušaj skoka. Postupak je sledeći: 1 takmičar skoči i ne pokreće se nakon skoka ,nego čeka sudiju da mu stavi iza pete letvicu, kad je to obavljeno kreće sledeći takmičar i od te lestvice skače dalje, i postupak je isti kao kod prvog takmičara i tako sve do 10-og, i kada je zadnji takmičar odskočio meri se dužina skokova.

4. Štafeta: jedna ekipa broji 10 članova. Ekipa se razdvaja u 2 male ekipe od 5-5 članova. Imaju dve staze od dužine od 30 metara, na jednoj stazi su postavljene tri prepone dok na drugoj nema ništa. 5 takmičara stoje sa jedne strane staze gde su postavljene prepone a ,5 njih stoje sa suprotne strane staze gde nema prepona. Od sudije dobijaju 1 štafetu, na znak sudije kreće trka , 1 takmičar trči preko prepona i predaje štafetu 2 takmičaru u stazi gde nema prepona i vraća se nazad, i tako dok svi ne izmene svoja mesta, tada je kraj , meri se vreme i tako dobijamo najbržu ekipu.

5. Skakanje u džakovima: takmičari u jednoj ekipi koja broji 10 članova. Ekipa se razdvaja u 2 male ekipe od 5-5 članova. Imaju jednu stazu od dužine od 15 metara , petoro njih sa jedne strane staze i petoro njih sa druge srane staze dobijaju 1 džak . 1 takmičar na znak sudije ulazi u džak i skače u džaku do sledećeg takmičara tamo skida džak sa sebe predaje 2 takmičaru on ulazi u džak i skače do 3 .Tako sve do 10 -og takmičara ,meri se vreme.

6 U disciplini 40m sprint, takmiče se po sledećim pravilima: Momci i Devojke odvojeno, 5. i 6. razredi zajedno i 7. i 8. razredi zajedno. Trči se po grupama po njih 4 ,meri se vreme, i najbržih 8 takmičara/ki trče finale, gde dobijamo pobednika/cu. Oni koji krenu pre znaka na startnoj poziciji prestupe liniju biće diskvalifikovani.

KOORDINATOR ZA ATLETSKE DISCIPLINE : PAŠKA IMRE

PROGRAM „MALE OLIMPIJSKE IGRE“ – PROPOZICIJE ZABAVNOG POLIGONA – 1. i 2. razred

Takmičenje se sprovodi u vidu štafete. Ekipu čini 10 učenika prvog i drugog razreda osnovnih škola, 5 devojčica i 5 dečaka.Takmičari stoje u koloni po jedan, iza linije starta. Dužina staze je približno 40m i sadrži sledeće motoričke zadatke:
Motorički zadatak
Greške (za svaku grešku se dodaju kaznene 2 sekunde)

1. Kolut napred na strunjači postavljenoj po dužini

 • nepravilno izveden kolut napred
  2. Trčanje 10m
  3. Trčanje po uzduž postavljenoj švedskoj klupi (4m)

 • neprelaženje preko švedske klupe poceloj dužini
  *penjanje na klupu posle obeležene linije
  * saskok pre kraja klupe
 • pad sa klupe
  4. Provlačenje kroz okno švedskog sanduka koji je položen na dužu stranu

 • rušenje okna švedskog sanduka i nevraćanje na svoje mesto
  5. Skok iz obruča u obruč prečnika 60cm, postavljenih na rastojanju od 60 cm (od ivica obruča), odskokom sa jedne i doskokom na drugu nogu

 • skok na sam obruč
  6. Nošenje medicinke težine 2kg do markera na udaljenosti 3m i vraćanje medicinke na početni položaj i stavljanje u kutiju
 • ispadanje medicinke iz ruku
 • neprecizno ostavljanje u kutiju (bacanje medicinke)/ispadanje medicinke iz kutije u koju je trebalo ostaviti
 • rušenje markera/stalka kod okretanja
  7. Gađanje lopticom u metu, koso postavljenu na tlo, dimenzije 1h1m udaljenu 4m (cilj treba pogoditi samo jednom, a na liniji bacanja stoji 5 teniskih loptica).

 • prekoračenje linije bacanja,
 • svih pet promašaja mete
 • promašaj mete i vraćanje na cilj
  Meri se ukupno vreme koje je potrebno da svih deset takmičara završe poligon. Najbolji rezultat određuje pobednika. Izmena takmičara u štafeti vrši se na startu – cilju dodirom ruku („Baci pet“).

 • PROPOZICIJE POLIGONA SVESTRANOSTI– 3. – 4. razred
  Takmičenje se sprovodi u vidu štafete. Ekipu čini 10 učenika trećeg i četvrtog razreda osnovnih škola.Takmičari stoje u koloni po jedan, iza linije starta. Dužina staze je približno 50m i sadrži sledeće motoričke zadatke:
  Motorički zadatak
  Greške (za svaku grešku se dodaju kaznene 2 sekunde)
  1. Kolut napred
 • nepravilno izveden kolut napred
  2. Preskok preko konopca postavljenog na visini od 50 cm sa doskokom na strunjaču

 • za rušenje prepreke (prepone) kod skoka u vis
  3. Trčanje 10 m
  4. Prelaženje švedske klupe uz preskakanje polu lopti (4 komada) koje su postavljene na klupi sa razmakom od 80sm jedna od druge,tako da su početak i kraj klupe slobodni

 • neprelaženje preko švedske klupe po celoj dužini
  * penjanje na klupu posle polulopte postavljene prve u nizu
  * saskok pre kraja klupe
 • pad sa klupe
 • gaženje polulopte
  5. Nošenje medicinke težine 3kg do markera na udaljenosti 3m i vraćanje medicinke na početni položaj i stavljanje u kutiju
 • ispadanje medicinke iz ruku
 • neprecizno ostavljanje u kutiju (bacanje medicinke)/ispadanje medicinke iz kutije u koju je trebalo ostaviti
 • rušenje markera/stalka kod okretanja
  6. Četvoronožno hodanje između pet stalaka postavljenih u nizu 1,5m jedan do drugog,uz poštovanje linije starta i linije cilja

 • nepoštovanje linije starta
 • *spuštanje u četvoronožni položaj po prelasku linije starta
  *nepoštovanje linije cilja kod četvoronožnog kretanja – podizanje u stojeći položaj pre linije cilja
 • nepravilno izvedeno četvoronožno kretanje (kretanje bez oslonca na sva četiri ekstremiteta
 • rušenje stalka i nevraćanje na svoje mesto
  7. Gađanje lopticom u metu, koso postavljenu na tlo, dimenzije 1x1m udaljenu 8m (cilj treba pogoditi samo jednom, a na liniji bacanja stoje 3 teniske loptice).
 • prekoračenje linije bacanja,
 • sva tri promašaja mete
 • promašaj mete i vraćanje na cilj

KOORDINATORI ZA POLIGON
1. Jelena Grozdanić 063/537-253
2. Zoran Mijić 063/7-235-903

PREPORUKE:
Svaka osnovna škola da pošalje po jednu ekipu za 1-2 i jednu ekipu za 3-4 razred

Nadvlačenje konopca
1. Ekipu čini 8 takmičara.
2. Takmičenje se odvija na propisno obeleženom ravnom
terenu isključivo u patikama.
3. Borilište za nadvlačenje je obeleženo vidljivom
belom linijom u razmaku od 4 m između linije za
nadvlačenje. Širina borilišta za nadvlačenje je 2 m.
4. Dužina užeta je 20 m, a prečnik 20 mm.
5. Pobednik je ekipa koja dva puta prevuče protivničku
ekipu u međusobnom takmičenju, a u slučaju nerešenog
nadvlačenja 1:1 izvodi se treće nadvlačenje bez novog
određivanja strana. Odmor između nadvlačenja traje 3
minuta.
6. Pobednik jednog nadvlačenja je ekipa koja prevuče sredinu obeleženog užeta preko linije na svoj prostor.
Vreme nadvlačenja meri se štopericom. U slučaju da
se nadvlačenje ne završi u roku od 1 minuta, isto se prekida i pobednikom proglašava ekipa na čijoj se strani nalazi oznaka sredine užeta.

KOORDINATORI ZA NADVLAČENjE KONOPCA
1. Jelena Grozdanić 063/537-253
2. Zoran Mijić 063/7-235-903

PREPORUKE:
Svaka osnovna škola da pošalje po jednu ekipu za 1-2 i jednu ekipu za 3-4 razred.

Facebook Komentari