Konkurs za dobrovoljno služenje vojnog roka i kurs za rezervne oficire i dalje je otvoren

26. jula 2019.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: Društvo, konkurs

Centar Ministarstva odbrane u Novom Sadu, izdao je baveštenje za javnost u vezi sa postojećim konkursom sa dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kurs za rezervne oficire Vojske Srbije, u kojem se navodi da zainteresovana lica muškog i ženskog pola, i dalje mogu da se prijave na pomenuti javni konkurs.

Pravo prijavljivanja imaju državljani Republike Srbije starosti od 19 do 30 godina koji ispunjavaju uslove konkursa. Više informacija mogu dobiti na internet stranici Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs, u centru Ministarstva odbrane Novi Sad, adresa Braće Jovandić br. 4 u Novom Sadu, ili u kancelariji u Srbobranu, adresa Doža Đerđa br. 2, gde mogu podneti i prijavu.

Posle potpisivanja ugovora koji definiše prava i obaveze obe strane, kandidat odlazi u jedan od tri centra za obuku Vojske Srbije – Sombor, Valjevo ili Leskovac. Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi propisuje da služenje vojnog roka traje šest meseci. Služenje vojnog roka sa oružjem je jedan od preduslova za zasnivanje radnog odnosa u jedinicama Vojske Srbije u statusu profesionalnog vojnika.

Facebook Komentari