Opština Srbobran i Elektromreža Srbije zajednički rekonstruišu put

12. jula 2019.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: Lokalna samouprava, Saobraćaj

Kako saznajemo iz Javnog komunalnog preduzeća „Graditelj“, počeli su radovi na rekonstrukciji pristupnog lokalnog puta od centralnog uljnog gazdinstva AD „Elektromreža Srbije“, bivšeg „Elektroistoka“, ka katastarskoj parceli 12333 KO Srbobran, potes Rastoka na delu saobraćajnog priključka kompleksa TS 220/110/35, u dužini od 253 metra.

Realizaciju ovog projekta zajednički finansiraju opština Srbobran i „Elektromreža Srbije“, a izvođač radova je „Mlamarmo“ D.O.O. Lukićevo. Planirano je da radovi traju 45 dana, počevši od 9. jula, kada je izvođač uveden u posao. Navedena deonica puta biće zatvorena za saobraćaj tokom ovog perioda potrebnog za rekonstrukciju kolovoza, zbog čega će građani morati da koriste alternativne putne pravce. Iz  JKP „Graditelj“ pored ove informacije, upućuju građanima i zahvalnost na razumevanju.

Facebook Komentari