PU RADOST deo programa reforme vaspitanja dece

10. jula 2019.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: deca, škola

Potpuno nov program „Podrška reformi sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji“, koji je pokrenut od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Stalne konferencije gradova i opština, počeo je sa implementacijom u 50 opština, među kojima je i srbobranska.

Naša opština je izabrana da bude deo ovog projekta, kao pilot opština, te je tim povodom u utorak, 9. jula, održana Radionica u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština, kojoj je prisustvovala direktorka Predškolske Ustanove „Radost“, Aleksandra Vrsajković.

„Svaka lokalna samouprava imaće obavezu da formira radnu grupu definisanu protokolom, koju čine 4 predstavnika direktora predškolskih ustanova i po jedan član iz lokalne samouprave, Doma zdravlja i Centra za socijalni rad. Opšti zaključak sa radionice je da mora da se napravi lokalno prilagođena strategija sa akcionim planom i da mora više da se radi, na nivou lokala, na promovisanju značaja predškolskog vaspitanja. Mora da postoji jaka mreža i kontinuirana podrška“, rekla je direktorka Vrsajković nakon održanog sastanka.

Facebook Komentari