Održana skupština Udruženja BISER

27. juna 2019.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: Udruženje

Udruženje građana Srbobrana za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama „Biser“, održalo je u sredu redovnu godišnju skupštinu uz prisustvo velikog broja delegata, gostiju i građana koji poštuju i podržavaju rad ovog udruženja.

Skup je održan u Velikoj sali skupštine Opštine Srbobran, gde je predsednica Udruženja „Biser“, gospođa Slavka Popić, predstavila plan rada za ovu godinu, ali i podnela izveštaj o radu za prethodnu. Tokom skupštinskog glasanja svi podneti dokumenti jednoglasno su prihvaćeni od strane delegata.

„Danas održana skupština sadržala je jedan iscrpan izveštaj o radu, u kom se vidi da smo mi u prošloj godini ostvarili prihod od preko 13 miliona dinara. Polovinu čini opštinsko finansiranje usluga socijalne zaštite, a drugi deo došao je kroz projekte za koje smo mi kao udruženje aplicirali. Jedan deo sadrži i participaciju roditelja, tako da su sve naše tri usluge, a dve su licencirane, zaokružene stabilnim izvorima finansiranja. Bitno je pomenuti da smo prošle godine pokrenuli deo koji se bavi socijalnim preduzetništvom, mada se mi zapošljavanjem osoba sa invaliditetom bavimo unazad već 6-7 godina, ali sad imamo i svoju plasteničku proizvodnju u kojoj smo zaposlili naše korisnike. Kada je u pitanju kvalitet našeg rada, istaćiću da smo kroz postupak licenciranja usluga morali da zadovoljimo visoke kriterijume koji su pred nas postavljeni, tako da nema kompromisa, kvalitet mora da bude na visini koju propisuje licenca. To podrazumeva objekat koji zadovoljava standarde, a takođe broj i vrstu stručnog kadra koji radi u udruženju. Kada su u pitanju aktivnosti koje nisu licencirane, jer su samo aktivnosti i ne spadaju u usluge socijalne zaštite, tu mogu reći da može i bolje, ali da su takođe angažovani ljudi koji su edukovani za rad sa osobama sa invaliditetom i motivisani za takav rad. Tu konkretno govorim o sportskim aktivnostima i nekim radionicama koje mi organizujemo. Tako da što se tiče trenutne ponude mi smo zadovoljni, a kada su u pitanju potrebe tu uvek može više. Nastavićemo u narednom periodu sa licenciranjem kako bi smo ponudili još usluga u opštini Srbobran. Za postojeću uslugu dnevnog boravka, mogli bi smo uz dodatna sredstva da obezbedimo prostor za još 10 osoba, što bi bio maksimalan broj od 30, a ono što za sigurno znamo je da bi trebalo pokrenuti usluge koje bi bile namenjene starijim korisnicima koji žive sami, i osobama sa invaliditetom koje žive sa jednim roditeljem ili u starateljstvu. Ono što je novo a tiče se svih građana Srbobran, je projekat za koji ćemo već tokom ovog meseca konkurisati, a tiče se fizikalne terapije. Zdravstvena organizacija u opštine nema takvu uslugu, već svi građani kojima je potrebna putuju u Vrbas ili Novi Sad. Mislimo da je to potrebno Srbobranu i zato ćemo se truditi da tu uslugu pokrenemo“, rekla je gospođa Popić u izjavi za medije koji su došli da isprate skupštinu udruženja. U nastavku razgovora pred kamerama govorio je predsednik opštine Srbobran, Radivoj Paroški, koji je rado pričao o „Biseru“, iz pozicije predstavnika lokalne samouprave koja direktno podržava rad udruženja.

„Do sada smo u više navrata pokazali koliko je ‘Biser’ bitan za našu opštinu. Udruženje oko sebe okuplja više od 70 dece i invalidnih lica sa smetnjama u mentalnom razvoju, a pored toga spada u red malobrojnih udruženja tog tipa u Srbiji, koje je licencirano za takav specijalistički rad. Angažovanost njihovih volontera i profesionalnog osoblja pri bavljenju odgovornim zadacima dovelo je do toga da se stekne licenca, i njihov rad nam je mnogo važan. Srbobran izdvaja značajna sredstva za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, i ja to u svakoj prilici želim da istaknem, jer za jednu malu opštinu koja ima oko 16 hiljada stanovnika izdaci od 62 miliona dinara su zaista značajni. Za jedno udruženje koje se bavi zaštitom dece sa invaliditetom i pružanjem usluga, to je vrlo značajno, i na takav način zajednički olakšavamo život porodicama koje imaju invalide. Sa druge strane, mislim da tim ljudima nudimo jedan bolji, kvalitet života. Od početka godine, iz budžeta opštine i iz transvernih sredstava republike, obezbeđena su sredstva od 9 miliona dinara, ali i dalje postoji mogućnost da se saradnja opštine i Udruženja ‘Biser’ unapredi i poveća. Trenutno razmatramo mogućnost da ‘Biser’, pošto je licenciran i zato ima pravo da pored predsednika udruženja imenuje direktora, čime bi se i organizaciono osposobilo za pružanje nekih novih usluga, koje bi opština podržala budžetskim sredstvima. Na takav način bi se obuhvatio veći broj lica koja imaju potrebu za određenim uslugama koje bi im olakšale i ulepšale život“, izneo je svoj stav i ocenu rada udruženja, nakon održane skupštine, predsednik opštine Srbobran, Radivoj Paroški.

Facebook Komentari