Obaveštenje za poljoprivrednike iz Opštinskog štaba za vanredne situacije

27. juna 2019.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: Poljoprivreda

Kako bi se u narednom periodu pojačale mere zaštite od požara, jer je ovo period godine kada su požari izvesniji, Opštinski štab za vanredne situacije izdao je obaveštenje poljoprivrednicima sa spiskom preduzimanja preventivnih i operativnih mera i zadataka zaštite od izbijanja i širenja požara na otvorenom prostoru u vreme žetvenih i vršidbenih radova.

Na sednici održanoj 21. juna, između ostalog usvojen je Plan aktivnosti na preduzimanju pomenutih preventivnih i operativnih mera. U realizaciji naloženih obaveza vršiće se koordinacija rada štaba i svih subjekata od značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji opštine Srbobran. Vreme sazrevanja pšenice i ječma, kao i žetveni radovi nose potencijalne opasnosti od nastanka požara. Stim u vezi potrebno je blagovremeno preduzeti preventine mere zaštite od požara, a shodno Pravilniku o merama zaštite od požara u poljoprivredi, koje se sastoje u sledećem:

 • Sve poljoprivredne mašine koje učestvuju u žetvi i transportu strnih useva moraju biti tehnički ispravne i snabdevene hvatačima varnica,
 • Svakodnevno po završetku rada poljoprivredne mašine koje učestvuju u žetvi treba oprati, očistiti od pleve i masnoće, kontrolisati razvodni sistem za gorivo i električnu instalaciju,
 • Izvršiti obuku svih lica koja rukuju poljoprivrednim mašinama u žetvi i transportu za primenu protivpožarnih mera,
 • Poljoprivredne mašine koje učestvuju u žetvi i transportu strnih useva potrebno je da imaju sledeću opremu:
  KOMBAJN – ručni aparat za gašenje požara prahom S-9, ašov, lopatu i lanac na zadnjoj osovini za sprovođenje statičkog elektriciteta.
  TRAKTOR – ručni aparat za gašenje požara prahom S-2 ili S-3, ašov i lopatu.
 • Brigada sa tri i više kombajna, pored navedene opreme mora imati autocisternu ili cisternu sa traktorskom vučom kapaciteta 3000 do 5000 litara vode sa pumpom i opremom za gašenje požara.
 • Ako su strni usevi zasejani na kompleksu zemljišta većem od 50, a manjem od 100 hektara, žetva se otpočinje prokošavanjem useva po sredini, najmanje u širini od 15 metara. Na kompleksu zemljišta većem od 100 hektara, prokošavanje se vrši tako da se odvaja približno svakih 50 hektara najmanje u širini od 15 metara. Po završetku prokošavanja, prokošeni pojas se mora odmah preorati.
 • Kamarisanje slame vršiti po propisu na bezbednoj udaljenosti od objekata.

Pored ovoga potrebno je naglasiti da su Zakonom o zaštiti od požara privredna društva, zemljoradničke zadruge, ustanove ili druga pravna lica, preduzetnici i poljoprivrednici koji vrše žetvene radove dužni da preduzmu posebne mere zaštite strnih useva od požara. Takođe je zabranjeno spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka.

Facebook Komentari