Prijem zahteva za subvencionisane cene komunalnih usluga do 30. juna

03. juna 2019.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: konkurs, Lokalna samouprava

Subvencionisanim cenama komunalnih usluga, za 2020. godinu, moći će da se nadaju oni građani opštine Srbobran koji do 30. juna podnesu zahtev za ostvarivanje ovog prava.

U usluge čije će ceni moći da se subvencionišu spadaju snabdevanje pijaćom vodom i odnošenja smeća, odnosno dve usluge koje svim građanima opštine pruža JKP „Graditelj“, a cena na računu će moći da bude umanjena za 50 posto. Subvencionisanje cene može da ostvari pojedinac ili domaćinstvo – korisnik komunalnih usluga, koji su u sistemu naplate, i to: fizička lica koja su vlasnici ili zakupci stambenog prostora, zakupci stanova na neodređeno vreme u javnoj svojini. Subvencionisanu cenu zakupac stana može ostvariti pod uslovom da je zaključio ugovor o zakupu sa zakupodavcem, overen kod javnog beležnika (odnosno suda ili organa uprave, ukoliko je ugovor zaključen u vreme kad su overu mogli vršiti ovi organi) i da je ugovorom utvrđeno da je zakupac u obavezi da plaća troškove komunalnih usluga.

Dodatne informacije o ovom konkursu, zainteresovani mogu pronaći na internet stranici srbobran.rs , gde je moguće preuzeti i potrebne obrasce.

Facebook Komentari