JKP GRADITELJ raspisao oglas o prodaji dva rashodovana vozila

15. maja 2019.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: Lokalna samouprava

Komisija za procenu vrednosti i prodaju rashodovanih osnovnih srestava Javnog komunalnog preduzeća “Graditelj“ Srbobran,  raspisala je „Oglas o javnoj licitaciji za prodaju osnovnih sredstava JKP Graditelj Srbobran“, odnosno dva rashodovana vozila.

Na javnoj licitaciji koja će se održati 24. maja sa početkom u 10:00 časova u prostorijama JKP “Graditelj“ Srbobran u Srbobranu, u ulici Dositeja Obradovića 2, izvršiće se prodaja osnovnih sredstava JKP“Graditelj“Srbobran i to:

Osnovno sredstvo                                                                                      početna cena
1.Vozilo marke Zastava tip Skala 1,1 Poli t.n.g.                            25.000,00 din.
2.Vozilo marke Fiat model Dukato                                                   65.000,00 din.

Sva zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u stanje osnovnih sredstava koja će se prodavati na licitaciji, u periodu od 16. do  23. maja, u vremenu od 10:00 do 12:00 časova, a oba vozila se nalaze na ekonomskom dvorištu JKP “Graditelj“ Srbobran u ulici Laze Kostića bb, i oba su neispravna i neregistrovana. Početna cena je utvrđena bez poreza na dodatu vrednost koji se zaračunava na izlicitiranu cenu. Jedan učesnik licitacije može licitirati za oba vozila, a prijave se podnose usmeno na dan održavanja licitacije.

Osnovna sredstva prodaju se u viđenom stanju, učesniku licitacije koji ponudi najveći iznos za to sredstvo. Postupak javne licitacije sprovešće Komisija za procenu vrednosti i prodaju osnovnih sredstava JKP “Graditelj“ Srbobran. Sva obaveštenja u vezi sa raspisanim Oglasom o javnoj licitaciji mogu se dobiti u prostorijama JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA “GRADITELj“ SRBOBRAN, Dositeja Obradovića 2 Srbobran, ili na telefone: 021/730-158 i 021/731-012, svakog radnog dana u periodu od 16. do 23. maja ove godine u vremenu od 8:00 do 13:00 časova.

Facebook Komentari