Par reči o GRADITELJU

09. maja 2019.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: Lokalna samouprava

Javno komunalno preduzeće „Graditelj“ osnovala je Lokalna samouprava davnog 22. novembra 1965. godine, i tokom svog tog vremena postojanja i rada preduzeće je obavljalo razne delatnosti, da bi danas postalo komunalno preduzeće sa najvećim obimom posla u Srbiji.

Pretežna delatnost Graditelja je sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode, ali pored toga preduzeće obavlja i niz drugih delatnosti, kao što su: distribucija gasa i toplotne energije, delatnost pružanja usluga autobuske stanice, upravljanje pijacama, pružanje usluga sahranjivanja i prodaja pogrebne opreme, odnošenje komunalnog otpada, održavanje higijene užeg centra grada, održavanje javnih zelenih površina, održavanje puteva i trotoara, zimska služba, održavanje javne rasvete i svetlosne signalizacije, zoohigijena i mnoge druge delatnosti i pružanje usluga građanima.

Gospodin Đorđe Debeljački, rukovodilac komunalnog sektora u Javnom preduzeću „Graditelj“ podseća šta je to sve urađeno u poslednje vreme i koji su problemi otklonjeni: „Pored velikog obima i raznolikosti posla u ‘Graditelju’ je zaposleno 59 radnika, od toga 11 sa visokom stručnom spremom, što je manje nego pre 15 godina kada je bio daleko manji obim posla u odnosu da današnje vreme. Obnovljen je vozni park, nabavljeno je vozilo koje građanima po ceni od 153 dinara donosi i odnosi kontejner od 5 kubika za kabasti otpad i šut. Uređene su kapele u svim mestima, postavljena ograda oko pravoslavnog groblja u Srbobranu, iskopani i opremljeni novi bunari za pijaću vodu, sanirano je i pošumljeno staro stočno groblje i još mnogo toga. Po zvaničnim podacima ‘Komdela’ (Poslovno udruženje komunalnih preduzeća) JKP ‘ Graditelj’ je među preduzećima sa najnižom cenom usluga. Tokom prošlih zima nije bilo obustave isporuke prirodnog gasa i toplotne energije, a eventualne havarije su sanirane u kratkom roku. Takođe, dok su okolne opštine u letnjem periodu ostajale bez vode u našoj opštini tih problema nije bilo. Graditelj sve svoje obaveze izmiruje na vreme, a zbog konstantnog problema u naplati, građanima je omogućeno da putem reprogama na što lakši način izmire svoje obaveze. Sve navedeno ukazuje da je Graditelj moderno i dobro organizovano preduzeće koje se trudi da građanima pruži što kvalitetniji nivo usluga“.

Pored činjenice da se za odnošenje kabastog otpada i šuta plaća neverovatno niska cena od samo 153 dinara po kontejneru od 5 kubika, Debeljački je podsetio i da je „Graditelj“u saradnji sa lokalnom samoupravom omogućio besplatno uklanjanje uginulih životinja. Ovaj posao obavlja firma Eko Vet iz Vrbasa, a samo je potrebno nazvati telefonski broj 063 436 337, kako bi se prijavilo uginuće i vozilo pomenute firma besplatno dolazi na prijavljenu adresu i odnosi ga. Za poručivanje kontejnera za kabasti otpad potrebno je pozvati broj telefona 021 730 158.

Facebook Komentari