„Bezbednost u saobraćaju“ i pred decom u Nadalju

07. marta 2019.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: deca, Društvo, Edukacija, Lokalna samouprava, Saobraćaj

Posle dece u Srbobranu, i đaci osnovnih škola iz Nadalja i Turije imali su prilike da pogledaju edukativnu pozorišnu predstavu o bezbednosti u saobraćaju, koju organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

„Znajući da je svaki učesnik u saobraćaju bitan i da je svesnost o mogućim opasnostima od izuzetne važnosti pogotovo kod najmlađih učesnika u saobraćaju, pozvali smo drugare iz Klera da nam održe predavanje pod nazivom Povećana bezbednost dece u saobraćaju“, obrazloženje je direktorke osnovne škole „Žarko Zrenjanin Uča“, za održavanje skupa u fiskulturnoj sali njene škole.

Učenici petog i šestog razreda, kao najugroženija uzrasna grupa dece po statistici Agencije za bezbednost saobraćaja, bili su publika kojima je predstava namenjena. Dramski komad sa temom bezbednosti u saobraćaju napisao je Matija Popović, sa namerom da deci približi ovu temu na njima prihvatljiviji način. Po reakcijama mladih na dosadašnjim gostovanjima, organizatori su sigurni da je ovaj način prenošenja informacije najefikasniji.

Mladima saobraćajnu kulturu treba početi prezentovati već pri prvom kontaktu sa ovom temom, odnosno porodica treba da počne sa tim, a da se u ustanovama vaspitanja i obrazovanja sa tim nastavi. Proces usvajanja saobraćajne kulture je dug i treba da bude deo odrastanja sa ciljem da dobijemo osobe koje će u svom zrelom dobu na isti način svojoj deci prenositi tu kulturu u svrhu izgradnje društva sa visokim stepenom saobraćajne kulture.

 

 

Facebook Komentari