Povećanje bezbednosti dece u saobraćaju

06. marta 2019.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: deca, Lokalna samouprava, Saobraćaj

Pod ovim nazivom danas je održan edukativni čas učenicima petih i šestih razreda svih osnovnih škola opštine Srbobran, pod pokroviteljstvom Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

Đacima je važna informacija o ovoj temi prezentovana kroz malu pozorišnu predstavu čiji akteri prolaze kroz različite situacije u saobraćaju i tako uče o važnosti poštovanja propisa. Ovaj svojevrsni dramski komad napisao je Matija Popović, u nameri da se na jedan deci prihvatljiviji način prezentuje tema saobraćaja, a po reakcijama mladih na dosadašnjim gostovanjima, organizatori su sigurni da je u tome uspeo.

 

„Putujući kroz Srbiju podižemo svest deci šta je za njih bezbedno u saobraćaju, kako da se ponašaju i kako da promenimo njihove loše navike, ukoliko su ih već stekli. Kroz predstavu pokušavamo da ukažemo zašto nije dobro kršiti saobraćajna pravila. Osnovcima su predstavljeni pozitivni primeri ponašanja u saobraćaju, načini kako da prepoznaju rizične situacije, a uz to je cilj bio da i da se učenici motivišu da poštuju saobraćajna pravila. Ideja je da se kroz uspostavljanje neposrednog odnosa i komunikacije sa decom lakše usvoje nova znanja i usvoji način ponašanja koji je u skladu sa pravilima saobraćajne kulture“, mišljenja je Danijela Marković, stručni saradnik iz Agencije za bezbednost saobraćaja.

Proces usvajanja saobraćajne kulture kod mladih ljudi treba da počne vrlo rano i da im se kroz čitav period psihičkog razvoja i odrastanja ta kultura usađuje kroz sve vidove socijalnog života. Početi sa edukovanjem treba već u predškolskim ustanovama i porodičnom domu, a nastaviti u osnovnim i srednjim školama, a cilj je da sadašnji učenici stečena iskustva i znanja prenesu u budućnosti svojoj deci i zajedno sa njima učestvuju u izgradnji visoke saobraćajne kulture celokupnog društva.

Stručna lica iz Agencije u razgovoru sa decom dodirnuli su se svih mogućih situacija u kojima se neko njihovog uzrasta može naći u saobraćaju i za svaki pojedinačni primer je objašnjeno šta je pravilno za uraditi, a šta se nikako ne sme. Savet za bezbednost saobraćaja opštine Srbobran pruža punu podršku aktivnostima Agencija za bezbednost saobraćaja.

Facebook Komentari