Novi konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje

23. februara 2019.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: konkurs, Zapošljavanje

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javne pozive i konkurse sa ciljem da se zaposli što veći broj novih lica, u okviru programa i mera aktivne politike zapošljavanja, predviđenih Programom rada za 2019. godinu.

Na rasolaganju fizičkim i pravnim licima nalazi se 12 javnih poziva i konkursa, a oni su:

 1. Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2019. godini
 2. Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2019. godini
 3. Javni konkurs za organizovanje javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2019. godini
 4. Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2019. godini
 5. Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2019. godini
 6. Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2019. godini
 7. Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2019. godini
 8. Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2019. godini
 9. Javni poziv za realizaciju programa pripravnika za mlade sa visokim obrazovanjem u 2019. godini
 10. Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2019. godini
 11. Javni poziv za realizaciju programa pripravnika za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem u 2019. godini
 12. Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2019. godini

Na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje mogu se pronaći detaljniji opisi svih konkursa i Javnih poziva, kao i potrebna dokumentacija za konkurisanje, a iste informacije mogu se i lično dobiti u kancelariji službe, ili pozivom na broj: 0800/300-301. Poziv iz fiksne telefonije je besplatan.

Facebook Komentari