Vaspitačica Danijela Miličić Trebaticki dobitnica je međunarodnog priznanja

30. januara 2019.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: Društvo, Priznanje

Asocijacija koju su formirali visokokvalitetni obrazovni lideri iz zemalja bivše Jugoslavije, pod nazivom ANN_EKS YU, ulaže velike napore da motiviše i inspiriše najbolje nastavnike da menjaju obrazovanje u ovom delu sveta i učine ga boljim. Vaspitačica iz opštine Srbobran, Danijela Miličić Trebaticki, koja je zaposlena u PU „Radost“, jedan je od tih lidera, a jedina je koju je ova Asocijacija odlučila da nagradi iz domena rada sa najmlađom decom.

Danijeli će ovo međunarodno priznanje biti uručeno svečano, na Konferenciji „Svet obrazovanja briše granice“, koja će biti održana 1. marta u Skoplju (Severna Makedonija). Ona je svojim istakmutim radom prepoznata kao pedagog koji nikada ne prestaje da usavršava sebe, unapređuje svoj rad sa decom i prostor u kom deca borave. Dug je spisak razloga zbog kojih je baš Danijela izabrana kao posebna i zaslužna. Ovo su samo neki najbitniji:

  • autor je i realizator obrazovnih projekata u okviru svoje grupe, nacionalnih i međunarodnih projekata;
  • autor je i pokretač projekata izvan obrazovanja;
  • koordinator obrazovnih projekata;
  • autor više stručnih i naučnih radova;
  • autor nastavnih sredstava koje koristi u vaspitno-obrazovnom radu;
  • realizator seminara za nastavnike;
  • učesnik i predavač na konferencijama, tribinama, stručnim i naučnim skupovima;
  • voditelj obrazovnih radionica za decu i odrasle;
  • dobitnica je više nacionalnih i evropskih nagrada i priznanja i još mnogo toga što odlikuje vaspitača i nastavnika za 21. vek.

Kako ne bismo samo nabrajali njena dostignuća, pustićemo Danijelu da vam sama predstavi svoj rad, Asocijaciju i nagradu:

„Da bi neko postao član Asocijacije, potrebne su određene reference, kvalifikacije i kompetencije. Neke od njih koje su mene kvalifikovale za ovu nagradu su moje neprestano formalno i neformalno obrazovanje i stručno usavršavanje; kreativnost u vaspitno-obrazovnom radu, primena inovativnih oblika i metoda rada pri kreiranju projektnih aktivnosti koje poštuju individualnost dece, njihova interesovanja i nude im smislene mogućnosti za razvijanje kooperativnosti i saradničkih odnosa. Potrudila sam se da stvorim podsticajnu sredinu za učenje dece“.

„Iz kruga punopravnih članova Asocijacije, biraju se najbolji nastavnici, opet na osnovu propisanih propozicija i standarda koji moraju biti ispunjeni. Najbolji nastavnici su oni koji imaju entuzijazma i pored toga što se obrazovanje u društvu ne nalazi na vrhu lestvice vrednosti, oni koji su inspirativni za decu, kolege i sve one koji rade na svom celoživotnom usavršavanju. Najbolji nastavnici imaju sposobnost da, čak i u teškim uslovima, kada oni nisu po standardima i normativima, postignu svoj puni razvoj. Oni su kreativni, iz ničega stvaraju nešto, a to nešto opet inicira sledeće nešto, drugačije i još kreativnije. Najbolji nastavnici treba da motivišu druge da postanu bolji, da im pomognu da prevaziđu sami sebe. Ovi nastavnici ne trpe lenjost, oni pokreću prvo sebe, a onda i sve one koji ih okružuju. Ja sam jedna od njih“.

„Ono što veliča ovo priznanje je i to što sam ja jedini vaspitač i predstavnik predškolstva iz svih bivših jugoslovenskih država koji je dobio ovo priznanje. Ova nagrada za mene znači priznanje za dosadašnji rad, ali i ohrabrenje i vetar u leđa za budući. Ona je ujedno i obaveza da budem još bolja i da svaku priliku, svojim radom i verom, pretvorim u priliku za uspeh. Moja preporuka je da verujemo u sebe, da nikada ne posustajemo i da nikada ne zaboravimo zašto smo tu, na najlepšem ovozemaljskom mestu, među decom. Tu smo da ostvarimo misiju da naša deca postanu građani sveta koji će svojim znanjem, idejama i ponašanjem postati uspešni ljudi i uzor novim generacijama, da im pružimo kvalitetno obrazovanje i da im damo snagu i mudrost da svojim odlukama promene svet na bolje. A da bismo sve to dali deci, moramo prvo raditi na sebi. Pozivam sve kolege na umrežavanje u cilju saradnje, razmene ideja i resursa i na povećanje vidljivosti svog rada i stvaralaštva. Mi moramo da pratimo savremene trendove i da idemo u korak sa decom savremenog doba“.

„ONI SU NAJBOLJI NASTAVNICI REGIONA!“ naslov je kampanje kojom je široj publici predstavljeno 65 nastavnika iz šest država, sa prostora bivše Jugoslavije, a ujedno je i poziv svim drugima koji to žele da budu, da ulože svoj entuzijazam u rad i edukaciju i postanu najbolji. Tokom Dečije nedelje imali smo priliku da posetimo nekoliko objekata Ustanove „Radost“, a među njima i zabavište u Nadalju, u kom je zaposlena našu vaspitačica. Tad smo u društvu predsednika opštine, i većeg broja kolega novinara, imali prilike da se uverimo u to da Danijelina grupa dece boravi u jednom drugačijem i zanimljivijem prostoru, i da njen rad sa decom uključuje i neke napredne tehnološke alate, a sve na radost mališana.

Čestitamo Danijeli na ovom značajnom međunarodnom priznanju. Apsolutno smo sigurni da dolazi u prave ruke, a nadamo se da će uticati i na druge, ne samo njene kolege i nastavnike, da ulažu više u napredak našeg društva.

Facebook Komentari