Opština Srbobran i Vode Vojvodine o rešavanju odvodnjavanja nakon velikih padavina

31. oktobra 2018.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: Lokalna samouprava, Poljoprivreda

Rukovodstvo vodoprivrednih preduzeća „Vode Vojvodine“ i „Bačka“ sastali su se juče sa poljoprivrednicima naše opštine kako bi se iznašlo rešenje za vodu koja se u velikim površinama zadržava na oranicama u srbobranskom ataru.

Zbog velikih padavina u maju mesecu došlo je do problema koji već sad treba rešavati kako se sledeće godine ne bi ponavljao i činio da se rod na njivama smanjuje usled propadanja biljaka. Sastanak je organizovan na inicijativu predsednika opštine Srbobran, i stručne službe Opštinske uprave, a cilj je i da se uredi atar i stvore uslovi za efikasniju, uspešniju poljoprivrednu proizvodnju na svim raspoloživim površinama.

„Snimili smo situaciju i pokušavamo da rešimo ovaj problem, a današnji sastanak je prvi korak na tom putu. Dogovorili smo da Vodoprivredno preduzeće Bačka u roku od mesec dana izradi jedan elaborat o mogućim načinima otklanjanja problema, kao i da Vode Vojvodine razmotre model kako nadoknaditi štetu poljoprivrednicima, da li oslobađanjem nadoknade za odvodnjavanje ili na neki drugi način, čime će se baviti pravna služba ovog preduzeća. Problem i dalje postoji, voda se ocedila ali je sada ostala skamenjena zamlja koju je skoro nemoguće obrađivati, a štete ima i na voćnjacima“, rekao je predsednik Paroški i dodao da se za nastali problem ne mogu okriviti „Vode Vojvodine“ jer je količina padavina bila mnogo veća od prosečne a zemljište nije lako propusno. Sledeći sastanak na ovu temu biće za mesec dana.

„Inače ovaj problem je prilično izražen u ataru Srbobrana, a voda je ležala na više lokaliteta, s tim da su neki jako udaljeni od Velikog bačkog kanala i Krivaje, što ovaj problem čini složenijim i povećava troškove rešavanja. Nivo vode u tim vodoležima je bio daleko iznad podzemnih voda, čak i od nivoa Krivaje, ali se postavlja pitanje da li graditi kanalsku mrežu čija bi površina bila mnogostruko veća od plavnih površina. Neke vodoleži na drugim mestima, koje su drugog tipa, mogu se rešiti podrivanjem zemljišta, obradom i agrotehničkim merama. Problem je kompleksan i treba pronaći odgovarajuće rešenje, a zatim izračunati koliko to košta u odnosu na vrednost zemljišta, vrednost eventualne štete i ostale parametre“, opservacija je Aleksandra Nikolića, izvršnog direktora za tehniku i razvoj JVP „Vode Vojvodine“.

Sastanku u Srbobranu prisustvovali su i Dragana Savić iz Službe za melioraciju JVP „Vode Vojvodine“, Aleksandar Kocan, pomoćnik direktora za tehničke poslove JVP „Vode Vojvodine“, Duško Janković, rukovodilac Službe za nadzor JVP „Vode Vojvodine“, i Siniša Vujović, direktor Vodoprivrednog preduzeća „Bačka“.

Facebook Komentari