LB-KOOP pruža usluge iskopa i odvoženja šuta

Srbobransko preduzeće LB-KOOP, vlasnika Branislava Bukvića, nudi širok spektar usluga koje pokrivaju grube mašinske i pripremne radove u građevinarstvu, kao i radove čija je namena cprostorno uređenje zemnih parcela.

Firma je smeštena u Srbobranu, zbog čega su usluge lako dostupne svakom građaninu opštine kome je potrebno da se iskopima temelj ili septičkih jama, da se napravi utovarna rampa, da se poruši neki stari objekat, iskrči dvorište, poravna plac ili samo odnese šut. Pored toga mašinski se mogu vaditi panjevi, stubovi i još mnogo toga.

KONTAKT:

Branislav Bukvić: 060 577 4245

Petra Drapšina 69 , Srbobran

e-mail: [email protected]

facebook

instagram

Facebook Komentari