Zakazana je 39. sednica lokalnog parlamenta

Predsednica Skupštine opštine Srbobran, Milena Alargić, zakazala je za ponedeljak, 30. decembar, u 09.00 časova, zasedanje ovog tela vlasti po poslednji put u 2019. godini.

Sednica će biti održana po 39. put u ovom sazivu, a za dnevni red predložene su sledeće tačke:

 1. Zapisnik sa 38. sednice Skupštine Opštine Srbobran,
 2. Odluka o izmenama i dopunama Statuta opštine Srbobran,
 3. Odluka o budžetu opštine Srbobran za 2020. godinu,
 4. Odluka o donošenju Srednjoročnog programa uređivanja građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Srbobran za period od 2020. do 2023. godine,
 5. Odluka o donošenju Programa uređivanja građevinskog zemljišta opštine Srbobran za 2020. godinu,
 6. Odluka o izmenama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju opštine Srbobran,
 7. Odluka o lokalnim komunalnim taksama,
 8. Odluka o boravišnoj taksi,
 9. Odluka o komunalnom inspekcijskom nadzoru,
 10. Odluka o petim izmenama i dopunama Odluke o platama, naknadama i drugim primanjima funkcionera, izabranih organa i lica koja bira, imenuje ili postavlja Skupština opštine Srbobran i naknadama odbornika i članova radnih tela u Skupštini opštine Srbobran,
 11. Odluka o realizaciji budžeta opštine Srbobran u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2020. godinu,
 12. Odluka o izmenama Odluke o opštinskim administrativnim taksama,
 13. Kadrovski plan Opštinske uprave Srbobran i Pravobranilaštva opštine Srbobran za 2020. godinu,
 14. Program otuđenja i davanja u zakup na određeno vreme građevinskog zemljišta u javnoj svojini u opštini Srbobran,
 15. Program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji opštine Srbobran za 2020/2021. godinu,
 16. Program za unapređenje uslova života lokalne zajednice a posebno za izgradnju infrastrukturnih objekata i drugih objekata u cilju poboljšanja uslova života opštine Srbobran za 2020. godinu,
 17. Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za koordinciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti opštine Srbobran,
 18. Godišnji program poslovanja JKP „Graditelj“ Srbobran za 2020. godinu,
 19. Plan i program rada Centra za fizičku kulturu, rekreaciju i turizam Srbobran za 2020. godinu,
 20. Izveštaj o radu Ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Radost“ Srbobran za radnu 2018/2019.godinu,
 21. Godišnji plan rada Ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Radost“ Srbobran za radnu 2019/2020. godinu,
 22. Plan i program rada Ustanove za kulturu Dom kulture Srbobran za 2020. godinu,
 23. Plan i program rada Narodne biblioteke Srbobran za 2020. godinu,
 24. Godišnji program rada Centra za socijalni rad opštine Srbobran za 2020. godinu,
 25. Plan i program rada Saveta mesne zajednice Srbobran za 2020. godinu,
 26. Plan rada Saveta mesne zajednice Turija za 2020. godinu,
 27. Plan i program rada Saveta mesne zajednice Nadalj za 2020. godinu,
 28. Odbornička pitanja.
Facebook Komentari