Za ponedeljak zakazana 5. sednica Skupštine

Predsednica Skupština opštine Srbobran, Milena Alargić, zakazala je za ponedeljak, 7. decembar, 5. po redu sednicu lokalnog parlamenta u ovom sazivu.

Za Dnevni red predviđeno je 20 tačaka:

 1. Zapisnik sa 3. sednice Skupštine opštine Srbobran
 2. Zapisnik sa 4. sednice Skupštine opštine Srbobran
 3. Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Srbobran
 4. Odluku o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Srbobran
 5. Odluka o drugom rebalansu budžeta opštine Srbobran za 2020. godinu
 6. Izveštaj o izvršenju budžeta opštine Srbobran za period januar – jun 2020. godine
 7. Odluka o donošenju Izmena i dopuna Programa uređivanja građevinskog zemljišta opštine Srbobran za 2020. godinu
 8. Odluka o donošenju Izmena i dopuna Srednjoročnog programa uređivanja građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Srbobran, za period od 2020. do 2023. godine
 9. Odluka o usvajanju informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JKP „Graditelj“ Srbobran čiji je osnivač opština Srbobran, za period od 01. 01. 2020. do 30. 09. 2020. godine
 10. Odluka o raspisivanju oglasa za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Srbobranu
 11. Odluka o izmeni i dopuni Odluke o akustičnom zoniranju i merama za zaštitu od buke
 12. Odluka o načinu, postupku i visini naknade za uspostavljanje prava stvarne službenosti na nepokretnostima u javnoj svojini opštine Srbobran
 13. Plan i Program sakupljanja u uklanjanja atmosferskih voda sa javnih površina za 2020. godinu
 14. Plan i program rada Narodne biblioteke Srbobran za 2021. godinu
 15. Godišnji plan rada Ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Radost“ Srbobran za radnu 2020/2021. godinu
 16. Plan i program rada Saveta Mesne zajednice Turija za 2021. godinu
 17. Plan i program rada Saveta Mesne zajednice Srbobran za 2021. godinu
 18. Rešenje o imenovanje članova Saveta za Park prirode „Beljanska bara“
 19. Rešenje o obrazovanje Komisije za planove
 20. Odbornička pitanja.
Facebook Komentari