RADOST kreće sa upisom dece za školsku 2018./2019. godinu

Mesto: Srbobran

Kategorija: Deca, Lokalna samouprava

Jovana Popovića 9

021/730-161 , 021/730-145

Predškolska ustanova „Radost“ Srbobran, od 8. maja počinje upis dece u predškolski program, kao i dece mlađih uzrasta.

Na adresi Jovana Popovića 9, svakog radnog dana od 12:00 do 13:00 časova moguće je upisati decu za neku od tri uzrasne grupe: Jaslena za decu starosti od 2 do 3 godine, mešovita za decu od 3 do 5,5 godina i u grupu pripremnog predškolskog programa starosti dece od 5,5 godina, a sve grupe su na srpskom jeziku. Za celodnevni boravak, deca se takođe mogu upisati i u objektu u ulici Laze Kostića 26, gde se formiraju dve grupe na srpskom i jedna na mađarskom jeziku. Za srpski jezik deca se upisuju u mešovitu grupu uzrasta od 3 do 5,5 godina, i grupu pripremnog predškolskog programa. Dok za program na mađarskom jeziku deca se upisuju u mešovitu grupu uzrasta od 3,5 godine i starija.

Za upis dece u pripremni predškolski program, kao i u sve ostale grupe poludnevnog boravka, obavezno je priložiti izvod iz matične knjige rođenih. Konkurs je otvoren do 1. juna, a sve ostale informacije roditelji će dobiti u vrtićima prilikom upisa dece.

Facebook Komentari