Predavanja o zloupotrebi psihoaktivnih supstanci

Institut za javno zdravlje Vojvodine u saradnji sa opštinom Srbobran, Domom zdravlja „Dr Đorđe Bastić“ i Policijskom stanicom Srbobran, pripremio je veći broj predavanja o zloupotrebi psihoaktivnih supstanci, a koja su namenjena učenicima 7. razreda, njihovim nastavnicima i roditeljima.

Prvo u nizu predavanja već je održano u Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“, a i u drugim obrazovnim ustanovama opštine Srbobran počele su aktivnosti na prevenciji narkomanije i ukazivanja na opasnosti po zdravlje, porodice i celokupno društvo u slučaju upotreba droga. Sa predavanjima će se nastaviti u svim školama opštine, počev od 14. maja, i trajaće sve do 27. istog meseca, kako bi se ova važna poruka o drogama, narkomaniji i svim štetnim efektima istih prenela đacima i njihovim porodicama.

Predavanje će voditi stručna lica iz više oblasti, a oni su: dr Ilija Gazepov, lekar i član opštinskog veća, Zoran Mijić, takođe član opštinskog veća i profesor fizičkog vaspitanja, dr Slađana Keravica Đorđević, psihijatar, Darka Zeremski Madžgalj, psiholog, obe stručna lica Doma zdravlja Srbobran, te Goran Maksimović, kriminalistički policajac u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Predavanja će biti održavana po sledećem rasporedu:

  • 14. maj, 17.00 časova, OŠ „Vuk Karadžić“ – predavanje za roditelje,
  • 15. maj, 13.30 časova, OŠ „Žarko Zrenjanin“ Nadalj – predavanje za učenike,
  • 22. maj, 17.00 časova, OŠ „Žarko Zrenjanin“ Nadalj – predavanje za roditelje,
  • 16. maj, 13.15 časova, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ – predavanje za učenike,
  • 16. maj, 17.00 časova, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ – predavanje za roditelje,
  • 17. maj, 13.30 časova, OŠ „Petar Drapšin“ Turija – predavanje za učenike,
  • 28. maj, 17.00 časova, OŠ „Petar Drapšin“ Turija – predavanje za roditelje,
  • 20. maj, 13.00 časova, Gimnazija „Svetozar Miletić“ – predavanje za učenike,
  • 27. maj, 18.00 časova, Gimnazija „Svetozar Miletić“ – predavanje za roditelje.
Facebook Komentari