36. Sednica lokalnog parlamenta u ponedeljak

Zasedanje Skupštine opštine Srbobran održaće se po 36. put u ovom sazivu parlamenta, a Milena Alargić, predsednica Skupštine, zakazala je sednicu za ponedeljak, 14. oktobar, u 9:00 časova.

Pred odbornicima će biti dnevni red od 15 tačaka:

 1. Zapisnik sa 35. sednice Skupštine Opštine Srbobran,
 2. Odluke o dodeljivanju Oktobarske nagrade i priznanja Opštine Srbobran,
 3. Odluka o izmeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima,
 4. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene,
 5. Odluka o izmeni i dopuni Odluke o obavljanju komunalne delatnosti upravljanje grobljima i pogrebne usluge,
 6. Odluka o izmeni i dopuni Odluke o dimničarskim uslugama na teritoriji opštine Srbobran,
 7. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnoj rasveti,
 8. Odluka o uslovima korišćenja kesa za isporuku robe na mestu prodaje roba i usluga,
 9. Odluka o izmeni Odluke o obavljanju komunalne delatnosti linijskog prevoza putnika,
 10. Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o pravima na materijalnu pomoć deci, učenicima i studentima sa teritorije opštine Srbobran,
 11. Odluka o izmeni Odluke o davanju prostorija na korišćenje Ustanovi za kulturu Dom kulture Srbobran,
 12. Odluka o izmeni i dopuni Odluke o davanju stanova i stambenih zgrada u javnoj svojini Opštine Srbobran na korišćenje Centru za socijalni rad Srbobran,
 13. Odluka o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za opštinu Srbobran,
 14. Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Radost“,
 15. Odbornička pitanja.
Facebook Komentari