33. sednica Skupštine Opštine zakazana je za četvrtak

Odbornici Skupštine Opštine Srbobran sešće u četvrtak, 20. juna, po 33. put u klupe i raspravljati o 24 ponuđene tačke dnevnog reda, za koji će zatim i glasati. Predsednica Skupštine, Milena Alargić, sednicu je zakazala za 9:00 časova, a neke od tema biće budžet kao i izveštaji iz „Graditelja“ i Doma zdravlja.

Dnevni red:

 1. Zapisnik sa 32. sednice SO Srbobran,
 2. Odluka o Završnom računu budžeta opštine Srbobran za 2018. godinu,
 3. Odluka o prvom rebalansu budžeta opštine Srbobran za 2019. godinu,
 4. Odluka o pokretanju inicijative za ispravku katastarske opštine,
 5. Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP „Graditelj“,
 6. Odluka o auto taksi prevozu putnika,
 7. Odluka o izmeni i dopuni Odluke o obavljanju komunalne delatnosti linijskog prevoza putnika,
 8. Odluka o izmeni odluke o pribavljanju nepokretnosti-prečistača otpadnih voda naselja Srbobran u javnu svojinu izgradnjom,
 9. Odluka o izmenama Odluke o realizaciji budžeta opštine Srbobran u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2019.godinu,
 10. Odluka o utvrđivanju manjeg, odnosno većeg broja dece u vaspitnim grupama u Ustanovi za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Radost“ za radnu 2019/2020. godinu,
 11. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Statuta Ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Radost“,
 12. Rešenje o određivanju lekara za utvrđivanje vremena i uzroka smrti i izdavanje potvrda o smrti umrlih van zdravstvene ustanove na teritoriji opštine Srbobran,
 13. Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o poslovanju i završni račun DZ „Dr Đorđe Bastić“ za period 01. 01. 2018 – 31. 12. 2108. godine,
 14. Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o izvršenju Plana rada i izvršenju finsnijskog plana DZ „Dr Đorđe Bastić“ za period 01. 01. 2018 – 31. 12. 2108. godine,
 15. Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada i finansijski plan DZ „Dr Đorđe Bastić“ za 2019. godinu,
 16. Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program sakupljanja i uklanjanja atmosferskih voda sa javnih površina za 2019.godinu,
 17. Rešenje o davanju saglasnosti na Program redovnog i periodičnog održavanja javnih puteva, nekategorisanih puteva i saobraćajnih površina i održavanje saobraćajne signalizacije na teritoriji opštine Srbobran za 2019. godinu,
 18. Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj JKP „Graditelj“ za 2018. godinu,
 19. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JKP „Graditelj“ za 2018. godinu,
 20. Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu JKP „Graditelj“ za 2018. godinu,
 21. Rešenje o imenovanju komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora,
 22. Rešenje o izmeni Rešenja imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Vuk Karadžić“,
 23. Razrešenje člana Opštinskog veća po preporuci Agencije za borbu protiv korupcije i izbor člana Opštinskog veća,
 24. Odbornička pitanja.
Facebook Komentari