Stvaraju se uslovi za početak radova na hotelu

11. maj 2023.

Kategorija: Lokalna samouprava

Danas održana 30. sednica Skupštine opštine Srbobran, u ovom sazivu, obeležena je tačkom 4, odnosno donošenjem važne odluke o raspisivanju Javnog oglasa o otuđenju gradskog građevinskog zemljišta u Srbobranu (katastarske parcele 5305/4, 5897/4 i 5897/5 KO Srbobran), a tiče se početka radova na hotelu.

Obezbeđivanje svih dozvola i saglasnosti bio je dug i nikako jednostavan proces, donošenjem ove odluke stvaraju se potrebni uslovi kako bi privatni investitor mogao da pokrene radove na prethodno otkupljenom hotelu Elan.

“Usvojili smo veoma važnu odluku, tiče se otuđenja građevinskog zemljišta koje se nalazi iza samog objekta hotela Elan. Poznato je da je hotel kupio privatni investitor koji planira izgradnju dodatnih sadržaja i oni će se graditi upravo na ovim parcelama koje smo danas i zvanično stavili u postupak otuđenja. Posebno ističem da projekat nije ostvariv na brzinu, već je potrebno da se mnogo stvari prethodno pripremi i uradi, a jedna od njih je bušenje termalnog izvora u blizinu samog objekta, koji treba da omogući izgradnju otvorenih i zatvorenih bazena. Bazeni će se snabdevati vodom iz ovog izvora, a i objekat će se grejati na ovaj način. Taj termanlni izvor se planira na jednoj od parcela koja je danas pripremljena za otuđenje i veoma sam zadovoljan što smo stigli do trenutka kada nepovratno ulazimo u trajno rešavanje rekonstrukcije hotela i izgradnje celog komleksa, a time do modernizacije i razvoja celog Srbobrana. Konačno će jedna loša slika koju smo imali na ulazu u naš grad iz pravca Novog Sada, biti zauvek ukloljena. Plan je da tokom leta, u juli ili avgustu, počne bušenje termalnog izvora, a zatim će ići rekonstrukcija hotela i izgradnja dodatnih sadržaja”, rekao je Radivoj Debeljački.

On ne pojasnio da je investitor kupovinom hotela dobio samo parcelu na kojoj se objekat nalazi, proširenu za samo malu dodatnu površinu, potpuno nedovoljnu za bilo kakvu dodatnu gradnju. “Bez dodatnog zemljišta ne bi bilo moguće bilo šta novo izgraditi. Posebno naglašavam da otuđenje neće doneti nikakvo remećenje ili ugrožavanje uobičajenih aktivnosti u školi, košarkaški i teniski teren ostaju na svom mestu i dostupni za korišćenje, dok ćemo na parcelama o kojima smo danas odlučivali, dobiti nove sadržaje. Dobro je da širimo ponudu i menjamo navike, posebno kada idemo u pozitivnom pravcu. U ovoj privatnoj investiciji učestvujemo na nivou savetodavnog delovanja, kao i u postupku obezbeđivanja svih dozvola i saglasnosti, koje moraju biti u skladu sa zakonima. Sama rekonstrukcija hotela nije problem, čak se planira i nadogradnja, ali moraju se obezbediti uslovi za izgradnju dodatnih sadržaja, to je čak izazov, a ovaj korak u vezi sa donetom odlukom, čini da je postupak krenuo i postao nepovratan. Samo bušenjem termalnog izvora, kupovinom hotela i parcela, i rešavanjem imovinsko pravnih odnosa, investicija već vredi milion evra, iako se još ništa ne vidi. Kada počnu radovi, građanima će biti jasno da trajno rešavamo pitanje hotela Elan”, pojasnio je predsednik Opštine Srbobran.

Facebook Komentari