Izdavanje elektronskih identiteta – eID poljoprivrednicima za aplikaciju eAgrar

23. januar 2023.

Kategorija: Poljoprivreda

Poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Srbobran mogu se javiti savetodavcima Poljoprivredne savetodavne i stručne službe VRBAS za izdavanje eID parametara i aktivaciju ConsentlD aplikacije, kao prvog koraka pri korišćenju eAgrara.

E-Agrar predstavlja novi informacioni sistem u okviru eUprave koji se uvodi u cilju modernizacije i ubrzanja procesa upisa i promene podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava (RPG), kao i bržeg odobravanja podsticaja i isplata u istoj godini.

Za pristup aplikaciji eAgrar je neophodan eID – elektronski identitet, koji је besplatan.

Sve informacije u vezi sa izdavanjem eID parametara možete dobiti u prostorijama PSSS VRBAS, svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 časova, ili na telefon 021 705 421.

Tokom narednog perioda savetodavci PSSS VRBAS će dežurati i u naseljenim mestima opštine Srbobran po sledećem rasporedu:

Turija – 24.01.2023., prostorije OZZ Turija u vremenu od 08-13h.

Srbobran – 25.01.2023., prostorije MZ Srbobran u vremenu od 08-13h.

Nadalj – 27.01.2023., prostorije MZ Nadalj u vremenu od 08-13h.

Novi informacioni sistem eAgrar će početi sa radom na proleće,

Facebook Komentari