Izvodi iz matične knjige od sad na eUpravi

11. januara 2023.

Na portalu eUprava od nedavno funkcioniše nova usluga – eIzvod iz matičnih knjiga. Usluga eIzvod iz matičnih knjiga omogućava da preko portala podnesete zahtev za dobijanje izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih ili umrlih, odaberete tip, odnosno jezik obrasca na kom želite da dobijete izvod, kao i oblik – da li želite izvod u papirnom ili elektronskom obliku.

Da biste pokrenuli ovu uslugu potrebno je da budete registrovani korisnik Portala eUprava i da budete prijavljeni mobilnom aplikacijom ConsentID ili kvalifikovanim elektronski sertifikatom.

Ukoliko nemate registrovan nalog na Portalu eUprava, uputstvo je dostupno OVDE.

Uputstvo kako da se prijavite mobilnom aplikacijom ConsentID dostupno je OVDE.

Nakon što kliknete na zeleni taster Pokreni uslugu potrebno je da izaberete željeni izvod, na kom obrascu želite traženi izvod (da li je to domaći, dvojezični ili međunarodni), kao i oblik – da li želite izvod u papirnom obliku na propisanom obrascu ili izvod u elektronskom obliku. Posle unošenja JMBG-a potrebno je da proverite ispravnost podataka i dopišete one koji nedostaju, kao i da iz padajućeg menija odaberete svrhu izdavanja izvoda jer od svrhe zavisi visina administrativne takse.

Za izdavanje izvoda u elektronskom obliku ne plaća se taksa, nezavisno od svrhe izdavanja izvoda. Za izdavanje izvoda u papirnom obliku plaća se taksa, osim u posebnim slučajevima za koje je predviđeno oslobađanje od ove obaveze, a što zavisi od svrhe izdavanja izvoda.

Ukoliko svrha, za koju je potreban izvod u papirnom obliku ne predstavlja osnov za oslobađanje od takse, generisaće se podaci naloga za uplatu i biće neophodno da izvršite uplatu kako bi se vaš zahtev za izdavanje izvoda prosledio nadležnom matičaru, tj. kako biste dobili uslugu. Ukoliko korisnik odabere da izvod u papirnom obliku bude dostavljen na kućnu adresu, nezavisno od svrhe izdavanja izvoda, troškovi dostave preporučene pošiljke se obračunavaju u skladu sa cenovnikom JP Pošta Srbije.

Osim za sebe, zahtev za izdavanje izvoda može se podneti za svog supružnika i krvne srodnike u pravoj liniji (otac, majka, dete…), za brata i sestru ili kao staratelj, odnosno punomoćnik. Nije potrebno prilagati nikakva dokumenta, osim ukoliko se zahtev za izdavanje izvoda podnosi u svojstvu staratelja ili punomoćnika – u tom slučaju je potrebno priložiti dokument kojim dokazujete navedeno svojstvo.

Rok za postupanje nadležnog matičara po primljenom zahtevu je 8 dana, ali rok i način na koji će izvod biti dostavljen zavisi od toga da li je izabran elektronski ili papirni oblik izvoda. Za papirni oblik, pored navedenog roka za izdavanje izvoda potrebno je imati u vidu i vreme koje je potrebno za dostavu preporučene pošiljke. Za elektronski oblik izvoda iz matičnih knjiga, izvod će biti dostavljen u eSanduče podnosioca zahteva na Portalu eUprava. Odštampan eIzvod predstavlja kopiju dokumenta čija se validnost može proveriti skeniranjem QR koda. Ukoliko se izabere papirni oblik izvoda iz matičnih knjiga, izvod će biti dostavljen preporučenom pošiljkom na adresu koja je navedena.

Facebook Komentari