“HRABRI BORCI“ Srbobrana održaće u subotu Godišnju skupštinu

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: Udruženje

Udruženje boraca ratova od 1990. do 1999. godine “HRABRI BORCI“ iz Srbobrana žele da u jednom širem frontu, sa više informacija i predstavljanjem svojih ciljeva u radu približe svoje delovanje svojim sugrađanima, a posebno bivšim borcima, zbog čega se preko našeg portala i obraćaju sledećim tekstom i pozivom za prisustvo na njihovoj Godišnjoj skupštini.

„Na teritoriji opštine Srbobran po našim procenama živi oko 500-600 naših sugrađana i drugova, koji su od 1991. do 1999. godine učestvovali u ratovima, i koji su ostali potpuno zaboravljeni od strane društva. Mnogi od nas su na žalost u međuvremenu umrli, ili se odselili iz naše optšnie, a koji su ostali, uglavnom žive na ivici egzistencije, jedva sastavbljaju kraj sa krajem, te nemaju čak ni socijalnu pomoć. Iz tih razloga, okupilo se nas nekolicina, a nakon tog sastanka je bilo nas još više, te smo razgovarali, kako i na koji način možemo pomoći jedni drugima“ reči su Mirka Slavulja, predsednik Udruženja kojima pojašnjava zbog čega je pokrenuo inicijativu osnivanja.

Osnivačka skupštinu udruženja učesnika ratova 1991-1999. godine, održana je 1. jula ove godine, na kojoj su izabrani svi potrebni organi Udruženja i postavljeni ciljevi i zadaci delovanja u budućnosti. Na mesta predsednika i  predsednika i potpredsednika izabrani su Slavulj Mirkoi Laslo Paracki, a za članove Upravnog odbora izabrani su: Mirko Slavulj, Laslo Paracki, Slavoljub Tešanović, Jokić Slavko, Medić Dejan, Živković Vlada, Karanović Milivoj i pomoćni članovi Boroš Mihalj i Tešanović Slaviša. U nadzorni odbor izabrani su Laslo Paracki i Slavoljub Tešanović.

Najbitnije tačke Statuta Udruženja i zactrani cilljevi su:

  • Pomoć pri obezbeđivanju uslova za zaštitu, unapređivanje i ostvarivanje prava boraca i ratnih vojnih invalida i porodičnih invalida iz oblasti: penzijsko-invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, socijalne zaštite;
  • Pomoć u cilju obezbeđivanja finansijskih sredstava potrebnih za rehabilitaciju i odmor ratnih veterana, kao i pružanje finansijske pomoći za odmor deci ratnih vojnih invalida i porodičnih invalida;
  • Predlaganje rešenja ukupne socijalno-zdravstvene zaštite veterana i žrtava rata;
  • Podsticanje pomoći ukupne društvene zajednice pri školovanju, prekvalifikaciji i dokvalifikaciji veterana i žrtava rata;
  • Zalaganje za donošenje novih propisa koji su od interesa za kvalitetniji život i rad učesnika ratova 1991-1999 i članove njihovih porodica,
  • Saradnja sa sportskim, kulturnim, turističkim, zdravstvenim i drugim institucijama, radi stvaranja uslova za organizovanje rekreativnih, sportskih, kulturnih, zabavnih i drugih aktivnosti članova Udruženja.

„Dobili smo prostoriju za rad sa drugovima borcima i sa članovima porodica palih boraca. Prostoriju, koja se nalazi u zdradi bivše direkcije „ELANA“, na prvom spratu smo potpuno samostalno sredili, okrečili, popravili struju i postavili nameštaj i tepih. U toku je i izrada našeg portala ,,hrabriborci.rs“. Naše prvo delovanje jeste evidentiranje članova, koji su bili učesnici ratova devedesetih godina, kao i njihovo upoznavanje o našim planovima i ciljevima. Tako smo u oktobru krenuli sa evidencijom zainteresovanih a uz pomoć Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, da pomognemo našim članovima podneti zahteve za ostvarivanje prava na subvencionisanu cenu komunalnih usluga za 2019. godinu. To je bio prvi naš konkretan zadatak“ predsednik Mirko Slavulj.

Udruženje ima stalna vikend dežurstva, subotom i nedenjom, od 14:00 do 17:00 časova, kada su vrata kancelarije otvorenaza sve ratne veterane devedesetih godina.

Ono što sledi je Godišnja skupština, koja će se održati u velikoj sali skupštine opštine Srbobran, u subotu 22. decembra sa početkom u 17:00 časova, i na kojoj će između ostalog na dnavnom redu biti Plan i program rada Udruženja za 2019. godinu.

„Iskoristio bi priliku, da pozovem sve zainteresovane veterane, koji trebaju pomoć, ili na bilo koji način mogu da pomognu rad našeg udruženja i bivših boraca, da nam se jave u našoj kancelariji: svakog vikenda od 14 do 17 časova, bivša direkcija Elana, prvi sprat, kancelarija br.15“ S poštovanjem: Mirko Slavulj, predsednik Udruženja.

Facebook Komentari