32. SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE SRBOBRAN

22. aprila 2019.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: Lokalna samouprava

Predsednica lokalnog parlamenta, Milena Alargić, zakazala je za četvrtak, 25. april u 9:00 časova, 32. sednicu Skupštine opštine Srbobran. Dnevnim redom je predviđeno razmatranje 10 tačaka, a odbornici će imati priliku da diskutuju o oblastima socijalne zaštite, zaštite životne sredine, kao i o Kodeksu ponašanja u javnoj upravi i kadrovskim rešenjima u preduzećima i ustanovama.

Predloženi dnevni red pomenutog zasedanja:

  1. Zapisnik sa 31. sednice Skupštine Opštine Srbobran
  2. Odluka o izmeni Odluke o pravima u socijalnoj zaštiti opštine Srbobran
  3. Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2019.godinu
  4. Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u Opštinskoj upravi Srbobran
  5. Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora JKP „Graditelj“
  6. Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Graditelj“
  7. Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove za kulturu Dom kulture Srbobran
  8. Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove za kulturu Dom kulture Srbobran
  9. Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose
  10. Odbornička pitanja
Facebook Komentari