Prodaje se srbobranska „vojna Kasarna“

02. novembra 2018.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: Društvo, konkurs, Privreda

Direkcija za imovinu republike Srbije oglasila je prodaju nepokretnosti u vlasništvu Vojske Srbije, među kojima su 13 vojnih kompleksa, jedan skladišni kompleks, šest poslovnih prostora i jedno garažno mesto.

Oglašena je prodaja nepokretnosti u Beogradu, Novom Sadu, Aleksincu, Beloj Crkvi, Mladenovcu, Zaječaru, Leskovcu, Petrovcu na Mlavi, Staroj Pazovi i Srbobranu. Prodaju se vojni kompleksi koji vojsci nisu potrebni za funkcionisanje a navedeni su svi pojedinačno: vojni kompleks „Reka Ostružnica “ Beograd, kompleks „Belegiš“ u Staroj Pazovi, Klub VS u Aleksincu, Klub VS u Beloj Crkvi, „Sajmište“ u Mladenovcu, „Provalija — RRFD Kamenica“ u Novom Sadu, „Novo Selo kod Adamović vile“ u Novom Sadu, „Mišeluk — Gornja Kamenica“ u Novom Sadu, „Alibegovac — Karagač“ u Novom Sadu, „Jovan Šerbanović“ u Petrovcu na Mlavi, vojni kompleks skladišta „Vinarce“ iz Leskovca, skladište „Paragovo“ u Novom Sadu i vojni kompleks u Ulici Nikole Tesle broj 37 u Srbobranu.

20. Vojni kompleks „Ul. Nikole Tesle br. 37”, po nameni komanda, u Srbobranu, čini 9 objekata ukupne površine 2.157,11 m2, „Magacin” površine 20,40 m2, „Upravna zgrada Komande” površine 556,56 m2, „Magacin” površine 13,48 m2, „Stražara” površine 95,76 m2, „Magacin” površine 490,68 m2, „Magacin” površine 427,46 m2, „Magacin” površine 490,68 m2, „Magacin” površine 61,37 m2 i „Stražarska kućica” površine 0,72 m2, kao i zemljište, koje čini katastarska parcela broj 2269 KO Srbobran, površine 84 a 87 m2. Početna cena iznosi 220.680,88 evra, a visina depozita 220.000,00 dinara.

Tekst Javnog Oglasa možete u celosti pronaći na stranici direkcije, gde su navedene površine nepokretnosti kao i početne prodajne cene i visine depozita. Sve nekretnine, kako se navodi u oglasu, otuđuju se kao jedinstvene celine u postojećem „viđenom“ stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije. Objekte je moguće obići, uz prethodnu najavu, 12. i 13. novembra u vremenu od 12:00 do 13:00 časova. Rok za podnošenje pismenih ponuda je 15 dana od dana objavljivanja oglasa, a pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit.

Facebook Komentari